Före 1 september i fjol var vårdgivare tvungna att anmäla självmord som inträffat upp till fyra veckor efter senaste vårdkontakt. Åren dessförinnan hade anmälningarna legat på en ganska stabil nivå. Det sista året pendlade anmälningarna runt 40 per månad sett till hela landet. 

Men efter att kravet försvann har antalet anmälningar minskat kraftigt. Det visar siffror som Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har sammanställt. Det senaste året har antalet anmälningar legat runt tio per månad. Siffrorna blir dock lägre under våren och sommaren.

Även om det så kallade obligatoriet har försvunnit ur föreskrifterna om lex Maria-anmälan regleras självmord fortfarande i patientsäkerhetslagen. Enligt denna ska vårdgivare utreda och anmäla alla allvarliga händelser som medfört eller kunnat medföra allvarlig vårdskada. 

Rapporten finns att läsa på IVO:s webbplats.