Utmärkelsen delades ut på konferensen Framtidens Specialistläkare i Malmö under onsdagskvällen. De åtta orterna som prisas för sin schysta rekrytering är:

  • AT i Linköping och Motala
  • Vrinnevisjukhuset i Norrköping
  • Nyköpings lasarett
  • Hudiksvalls sjukhus
  • AT i Jämtland och Härjedalen
  • Norrlands universitetssjukhus
  • Lycksele lasarett
  • Lasarettet i Enköping

Alla AT-chefer har fått chansen att nominera sin ort genom att fylla i en enkät; sedan har Sylf diskuterat svaren med lokalavdelningarna som fått fälla avgörandet. Sylf fick totalt in 20 nomineringar.

– Vi hoppas förstås att projektet leder till att underläkare får ett bättre underlag när de väljer var de söker AT. Det vore en stor seger om de som är rädda att bli missgynnade av något skäl kan hitta en ort som passar dem, säger Björn Hansell från Sylf:s styrelse.

På lite längre sikt hoppas Sylf att projektet sätter fokus på underläkares kompetens och att arbetsgivare blir stimulerade att erbjuda kompetensutveckling även under AT-tiden.

– De låga omdömena i AT-rankningen när det gäller formaliserad utbildning och handledning visar att det finns en stor utvecklingspotential på många håll, säger Björn Hansell.

Upprinnelsen till den nya utmärkelsen är ett pilotprojekt för en schyst AT-rekrytering som har testats på fem AT-orter i drygt ett år. De viktigaste kriterierna i Sylf:s modell för en bra rekrytering är att alla underläkartjänster ska utlysas öppet och att det ska framgå i annonsen vilka kompetenser som arbetsgivaren anser är meriterande, att urvalet ska ske utifrån meritkriterierna och att arbetsgivaren använder validerade metoder för att bedöma kompetens, som att alla får samma frågor vid intervjun.

Läs mer:

Sylf får stöd för schyst AT-rerkrytering