I sin rapport om skakvåld kom SBU fram till att det saknas tillräckligt vetenskapligt stöd för den diagnostiska träffsäkerheten hos den så kallade triaden – det vill säga kombinationen av ögonbottenblödning, blödning under hårda hjärnhinnan och hjärnpåverkan – för att identifiera skakvåld hos spädbarn.

Redan 2016, när rapporten kom, varnade Barnläkarföreningen för att den skulle få allvarliga konsekvenser för våldsutsatta barn. 

Nu skriver de i ett brev till Socialstyrelsen att de »ser med oro på den osäkerhet hos anställda inom vården, socialtjänsten och rättsväsendet som spridit sig efter att SBU-rapporten publicerades«.

Föreningen efterlyser också, återigen, nationella riktlinjer kring handläggning av misstänkt barnmisshandel och obligatorisk utbildning om barn som far illa för alla som arbetar inom hälso- och sjukvården.

– Vi har fått till oss en del oro från barnläkare i landet, men även från andra professionella som möter barn som far illa – som polis och socialtjänst – om att SBU-rapporten har fått effekter på hur man ser på och handlägger misstänkt spädbarnsmisshandel. Att man gör tolkningar om annat än det som rapporten handlar om, säger Anna Bärtås, ordförande i Barnläkarföreningen.

– Det har liksom blivit en glidning, så att rapporten kanske tas som intäkt för att ifrågasätta om spädbarnsmisshandel faktiskt finns. Det som oroar oss är ju att man kanske inte tar frågan om spädbarnsmisshandel på allvar. Att man kanske missar fall, fortsätter hon.

I väntan på att Socialstyrelsen ska ta fram nationella riktlinjer tog Barnläkarföreningen i våras fram ett nationellt PM för medicinsk handläggning av misstänkt spädbarnsmisshandel.

Nu vill Socialstyrelsen träffa Barnläkarföreningen för att höra mer om föreningens riktlinjearbete, uppger företrädare för myndigheten i ett mejl till Läkartidningen. 

Socialstyrelsen pekar bland annat på att de förra hösten hade kontakt med ett flertal personer inom hälso- och sjukvården för barn och unga för att få en lägesbild av området i stort. Och att det då kom fram att det »finns behov av en nationell standard för medicinsk utredning vid misstänkt barnmisshandel«.

Anna Bärtås är positiv till myndighetens respons när Läkartidningen når henne för en kommentar:

– Förhoppningsvis leder det till ett brett och multidisciplinärt riktlinjearbete som kan bidra till att misstänkt våldsutsatta barn får ett likvärdigt och högkvalitativt omhändertagande.