Vinnarna av Läkarförbundets handledarpris 2018: Peter Svensson, vuxenpsykiatriska kliniken i Kristianstad och  Katarina Lindgren, specialist i anestesi/IVA vid Sunderby sjukhus. Foto: Sara Widebeck och Ellen Westerlund

På torsdagen delade Läkarförbundet ut 2018 års handledarpris på konferensen Framtidens specialistläkare i Malmö. Priserna går till personer som tidigare vunnit regionala handledarpris, utdelade av lokala avdelningar inom Sylf, Sveriges yngre läkares förening.

– Vi har valt att nominera två olika delar, kan man säga. Den ena i egenskap av handledare och den andra i egenskap av studierektor för båda AT- och ST-läkare, berättar Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation.

Den ena vinnaren är Katarina Lindgren, specialist i anestesi/IVA vid Sunderby sjukhus mellan Luleå och Boden. Hon är »entusiasmerande och engagerad i utvecklingen av AT- och ST-läkare på kliniken«, skriver Sylf Norrbotten i sin motivering.

Katarina Lindgren är studierektor och beröms för att ha strukturerat upp ST-utbildningen, måna om personlig utveckling och arbeta med svårmätbara saker som kommunikation och ledarskap.

Den andra vinnaren är Peter Svensson vid vuxenpsykiatriska kliniken i Kristianstad. Han har med »guidning, brinnande intresse och engagemang fångat oss underläkare in i den psykiatriska världen«, skriver Sylf Östra Skåne. 

Peter Svensson beröms för sitt engagemang, tillgänglighet oavsett dag eller tid på dygnet och värnande om arbetsmiljö. Han sprider ett intresse genom »en fascinerande samtalsmetodik och gedigen kunskap inom psykofarmaka samt psykossjukdomar«.

Genom vinnarna har Läkarförbundet spridit de två priserna geografiskt, på olika delar av utbildningskedjan och olika specialitetsinriktningar.

– Man försöker hitta en blandning så att de kompletterar varandra, säger Sofia Rydgren Stale.

– Vi hade väldigt många bra kandidater, så det var svårt att välja. Men vi tyckte att dessa ändå stack ut i motiveringarna.

 

Läs även:

»Handledning handlar om att ge feedback hela tiden«

Sylf Norrbottens handledarpris till Katarina

Ska höja handledningens status

Läkarförbundet delar ut priset vartannat år till två mottagare. Syftet är att höja handledningens status. Priset består av 10 000 kronor och en resa till prisutdelningen. 

Kandidaterna har tidigare vunnit Sylfs regionala handledarpris.

Pristagaren ska uppfylla minst ett av tre krav:

  • Gott handledarskap under en lång period
  • Belöning för punktinsatser som handledaren har genomfört under det gångna året
  • Personer som ger stöd åt handledarna