Kirurgen Bengt Ehliar och narkosläkaren Mats Åström följer valresultatet vid Sollefteå sjukhus entré. Foto: Fredrik Mårtensson

Det är rekordjämnt mellan blocken med Kristdemokraterna som gör ett oväntat bra val. Sollefteåläkarna Mats Åström och Bengt Ehliar följer valresultatet vid sjukhusets entré.

Efter en valrörelse med mycket Sollefteå – inte bara i regionvalet – konstaterar narkosläkaren Mats Åström, Sollefteå sjukhus:

– Det är högst tänkbart att KD dragit nytta av att lyfta fram vårdfrågorna tydligt.

Vad säger du om inriktningen att förstatliga sjukhusen?

– Intressant. Jag tror att det kan vara en bra modell – om det går att bygga upp en organisation med både lokal styrning och medicinsk kompetens i olika expertgrupper.

KD:s partiledare Ebba Busch Thor har i debatter sagt att hon personligen »gett ett löfte att göra allt för att öppna BB i Sollefteå igen«, konstaterar Mats Åström. Vad det konkret kan innebära i form av politisk handling är oklart, men för Ådalen öppnar det spännande perspektiv och särskilt utifrån att KD-ledaren ses som en sannolik socialminister.

Sollefteåkirurgen Bengt Ehliar har i valdebatten reagerat över att nuvarande socialminister så tydligt lyfter fram standardiserade vårdförlopp som en framgång.

– Men i alla fall här i Västernorrland är standardiserade vårdförlopp mycket av en pappersprodukt där regionen inte klarar åtaganden om att ge vård tillräckligt snabbt, säger Bengt Ehliar.

I sjukhusentrén där tv:n står uppställd har tre »ockupanter« med gula västar anlänt för ett pass med nattvak. En tydlig symbol för den speciella vårdsituationen i Västernorrland med stor besvikelse lokalt i Ådalen över BB-nedläggning och försämrad akutsjukvård.

Men vad som kommer att hända politiskt inom Region Västernorrland är högst oklart. Man kan räkna med att partierna som driver Sollefteås sak – med Vänsterpartiet i spetsen – kommer att gå framåt på bekostnad av styrande Socialdemokraterna. Om det sedan räcker för att återöppna BB är oklart.

– Det är väldigt mycket löften som är svåra att värdera, säger Bengt Ehliar.

Kollegan Mats Åström tillägger:

– Man blev väldigt glad och lite överraskad vid en vårddebatt lokalt nyligen när bara S var tydligt emot att öppna BB. Men signalerna från flera partier är motstridiga.

Mats Åström ger läkarens perspektiv kring att jobba i Sollefteå:

– Vi måste blicka framåt och bidra med visioner för sjukhuset och hela tiden driva frågor som rör patientsäkerhet. Att vi gjort så har inneburit att Sollefteå är ett bättre sjukhus i dag ur patientperspektiv än för bara ett halvår sedan.

Efter en IVO-granskning har sjukhuset förändrat rutinerna för handläggning av vissa patientgrupper, och kirurgisk kompetens kan konsulteras i akuta fall.

Realistiskt tror Mats Åström att BB kan öppnas 2020.

– Jag har stor respekt för den vilja och det arbete som BB-ockupanterna och sjukhusföreningarna lägger ner, men att öppna BB genom ett trollslag går inte. En noggrann plan skall följas, med patienten och dess säkerhet i fokus.

Läs mer:

IVO kräver tydligare rutiner för kirurgin i Västernorrland

IVO granskar Sollefteå sjukhus

Planerna på nytt akutsjukhus i Sollefteå kvarstår

Förening utreder möjligheten att bygga sjukhus i Sollefteå

Nej till lokal sjukhuschef i Sollefteå

Regionen vill utreda alternativa driftsformer för Sollefteå sjukhus

Akutkirurgin vid Sollefteå sjukhus läggs ned permanent

Aktionsgrupp erbjuder sig ta över Sollefteå sjukhus

Efter decenniers kamp i Sollefteå: Hoppet ute för att ha kvar hela sjukhuset