I dagarna antogs en politisk deklaration om prevention och kontroll av icke-smittsamma sjukdomar under ett stort FN-möte i New York i denna fråga – United Nations High-Level Meeting on Noncommunicable Diseases.

Nu kommenterar World Health Professions Alliance, en sammanslutning av internationella professionsföreningar, det hela. 

WHPA välkomnar det starka fokus som sätts på att stärka sjukvårdssystem och på arbetskraften i hälso- och sjukvården i deklarationen. Organisationen beklagar dock att deklarationen saknar tydliga och mätbara förpliktelser. 

Särskilt bekymmersamt tycker WHPA bland annat att det är att det saknas specifika förpliktelser när det gäller målen för de enskilda länderna samt förpliktelser och mål när det gäller att tillföra resurser för att förebygga och hantera icke-smittsamma sjukdomar.

WHPA hade också velat att deklarationen omfattat fler icke-smittsamma sjukdomar än de fyra sjukdomsgrupper som den lyfter, det vill säga kardiovaskulära sjukdomar, diabetes, cancer och kroniska luftvägssjukdomar.

Nu uppmanar WHPA medlemsstaterna att sätta mer ambitiösa mål än vad deklarationen stipulerar.

Årets United Nations High-Level Meeting on Noncommunicable Diseases var det tredje i ordningen.