Är du förvånad över det preliminära resultatet?
– Nej. Det har ju länge pratats om 40-40-20, det vill säga att vardera block får 40 procent och 20 procent hamnar på vågmästarrollen. Det ser ut att bli oerhört jämt mellan blocken, men tittar man på vad de har för regeringsalternativ är det inte lika jämnt. Och skulle Miljöpartiet falla ur med fyraprocentsspärren, då avgör det en hel del i styrkeförhållandena.

Om nu resultatet från SVT:s vallokalsundersökning står sig – vilka konsekvenser får det för sjukvården?
– Välfärden har varit viktig för alla partier och bägge blocken har lyft fram sjukvården som viktig. Man kan därför förutsätta att det kommer bli satsningar på hälso- och sjukvården. Med tanke på vad båda blocken har gått ut med tidigare, kommer det innebära en satsning på primärvården och en fast läkarkontakt. Och om resultatet håller i sig kan man även förvänta sig insatser på att korta köerna. Där har Alliansen bundit upp sig så pass tydligt. Jag tror att vi kommer se flera insatser. Inte bara kömiljarden, utan de kommer behöver göra fler saker för att uppfylla sitt vallöfte.

Det finns stor risk att det dröjer tills en ny regering bildas. Hur påverkar det?
– Sverige är ganska stabilt, och vi tål att vänta ut en lösning. Hälso- och sjukvården kommer att rulla på även om själva regeringsbildningen tar tid. Däremot kommer reformer ta längre tid att sjösätta. Man kan inte börja skriva propositioner på en gång, utan det arbetet börjar på allvar först när regeringsbildningen är klar. Och det är problematiskt eftersom Sverige behöver reformer. Vi har sett hyllmeter med utredningar under senare år, och det finns en konsensus om problembilden – men Sverige har haft en oförmåga att lägga konkreta förslag. Risken är att det består. Att det inte blir verkstad. Vi kommer följa det noga och pressa på för att få ett agerande.

Tror du sjukvårdsfrågan har spelat roll för valresultaten?
– Ja, vi har till exempel sett att Kristdemokraterna har plockat upp vårdfrågorna det senaste året och fått betalt för det. Där har det spelat roll.

Hur har du upplevt valrörelsen?
– Det har tyvärr varit för lite sakpolitik och för mycket fokus på andra partiers agerande. Man har till exempel haft presskonferenser om varandras förslag i stället för om sina egna.

För fyra år sedan spådde du en period präglad av pragmatism och mindre av ideologi och reformer vad gällde nationell kunskapsstyrning, mer nationell samordning av högspecialiserad vård och att säkra den professionella yrkesrollen. Blev det som du trodde?
– Sittande regeringen har prioriterat den högspecialiserade vården och kunskapsstyrningen, men det har varit svårt för den att samla sig. Det har blivit tydligt att det varit svårt att ta greppet eftersom staten har så pass litet inflytande över hälso- och sjukvården. När det gäller professionsrollen har det pratats en del, men blivit väldigt lite verkstad. Det har slutits överenskommelser i riksdagen som jag förutspådde, dock blir det ofta en utslätning. Det är bra med överenskommelser, men det finns risk att de blir för urvattnade.