Minutklinikerna, som finns i anslutning till några Apotek Hjärtat, bemannas av sjuksköterskor och erbjuder enklare sjukvård och vaccinationer på plats samt tillgång till läkare på länk.

Anders Nyberg, vd på Apotek Hjärtat uppger i ett pressmeddelande att Min Doktor nu kommer att investera i ett stort antal drop in-kliniker i anslutning till större ICA-butiker.

I och med ICA-gruppens investering, som är på 335 miljoner kronor i kapitaltillskott samt värdet av Minutklinikernas verksamhet, kommer Min Doktor framöver att ägas till 42 procent av ICA-Gruppen. Konkurrensverkets godkännande av affären väntas i oktober i år. 

– Tillsammans med ICA-Gruppen gör vi nu en storsatsning för att ytterligare förenkla vardagen för människor genom att göra högkvalitativ hälso- och sjukvård tillgänglig i fickan, såväl som runt hörnet, säger Jonas Vig, vd för Min Doktor i pressmeddelandet.

Henrik Kangro, chefläkare på Min Doktor, ser positivt på investeringen från ICA-gruppen. På Läkartidningens fråga om vad som blir den stora förändringen när Min Doktor blir med fysiska vårdinrättningar svarar han:

– Det är lite olika delar. Dels kan vi tillsammans växa i upplägget med de här klinikerna, där vi har målsättningen att komma ut mer på glesbygd eller ut till de delar i Sverige där det är sämre tillgänglighet. Det här är en unik plattform och ett fint sätt att komma ut med både läkare och den fysiska kontexten, säger han till Läkartidningen och fortsätter:

– Sedan ser vi kombinationen. Som det är i dag finns en del begränsningar med saker vi inte kan göra som digital doktor. Vi kan exempelvis inte titta i örat på ett adekvat sätt eller lyssna på lungor. Med en kvalificerad fysisk miljö med sjuksköterska så ökar det sannolikheten för att vi ska kunna växa och ta hand om fler patienter på rätt sätt. Det är en synergi.