Under 2017 gjordes 1 440 000 inskrivningar på svenska sjukhus, vilket är minskning med knappt 4 procent mot 2016. Tittar man i stället på antalet patienter rör det sig om 860 000. Det är drygt 2 procent färre, visar nya siffror från Socialstyrelsen.

– Statistiken visar att antalet inskrivningar på sjukhus minskat stadigt de senaste fem åren. Våra register kan inte svara på orsaken till detta men samtidigt med minskningen i slutenvården har vi sett en ökning i inrapporteringen i den öppna vården, säger Clara Larsson, statistiker på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

De vanligaste diagnoserna är hjärt–kärlsjukdomar, både bland män och bland kvinnor. Kvinnor vårdas främst för förmaksflimmer och män för akut hjärtinfarkt. Hjärt–kärlsjukdomar är en tredjedel vanligare hos män än hos kvinnor. Det kan förklara att det ändå är fler män än kvinnor som vårdas för förmaksflimmer.

Bland de psykiska sjukdomarna var den största diagnoskategorin psykiska störningar orsakade av alkohol. Inom den kategorin ryms drygt 8 700 män och 4 000 kvinnor.