Alla besök på vårdcentralen och sjukhusen ställdes in i dag och endast akut verksamhet prioriteras, på grund av ett stort datahaveri som drabbat regionens interna nät, enligt regionens webbplats. På webbplatsen gavs information till de anställda om vad som var och inte var tillgängligt i datasystemen, t ex Cosmic, som används på både vårdcentraler och sjukhus.

– Vi stoppar all planerad verksamhet av patientsäkerhetsskäl, vi kommer inte åt våra journalsystem och det blir en risk om vi ska köra planerad verksamhet, sa Annika Laine Tigerhielm, centrumchef på Region Kronoberg, till P4 Kronoberg på morgonen.

Vid lunchtid hade IT-systemen kommit igång, och under eftermiddagen ska bokade besök till primärvård, tandvård, röntgen och strålning kunna genomföras. Men planerade operationer är fortfarande inställda. Regionen sänkte då också sin beredskap från förstärkningsläge till stabsläge.

Regionen har tidigare i veckan varit i en ansträngd situation med stabsläge på grund av vårdplatsbrist på sjukhusen i Växjö och Ljungby. Det stabsläget upphörde i går torsdag.

Följ läget här: Krisinformation på regionens webbplats