Hur ser du på att Melvin Samsom har lämnat in sin avskedsansökan?

– Än så länge kommer allt att fortsätta enligt den plan som är upplagd. Vi ser att man behöver justera i planen för att få en bra verksamhet, men just nu blir det ett vakuum där ingen kommer att ompröva något oavsett hur det fungerar. På lång sikt återstår att se vad som kommer att hända, säger Yvonne Dellmark, ordförande för Karolinska universitetssjukhusets läkarförening.

Under oktober ska sjukvårdsverksamheter flyttas till NKS i två omgångar. I den första flytten är det neuroverksamheten som ska flyttas. I det andra flyttlasset är det dags för akutmottagningen för vuxna –  alltså den nya intensivakuten – operation, intensivvård resterande vårdavdelningar samt förlossningen. Yvonne Dellmark tror att det kommer att ställa verksamheten inför tuffa prov – och påpekar att det måste finnas en tydlighet kring vem som ska lösa eventuella problem som kan uppstå.

– Om sjukhusdirektören säger upp sig när det är två veckor kvar till nästa flytt riskerar man att det uppstår många mer eller mindre akuta situationer, det kan bli en tveksamhet kring vem som har vilket mandat om justeringar behöver göras mellan olika verksamheter och mellan sjukhusen, säger Yvonne Dellmark och påminner om att den nya landstingsledningen i Stockholm inte heller är helt formad.

Hon fortsätter:

– Vi har tidigare sagt att det är nu, i och med de här flyttarna, som vi tror att problemen kommer att uppstå på allvar. Nu flyttar man in i de nya lokalerna, personalgrupper kanske delas och man har inte den fysiska närheten i arbetet. Då kommer man se tydligare vilka effekter som den nya organisationen får. 

Melvin Samsom ska sluta våren 2019. Nu börjar arbetet med att hitta hans efterträdare som sjukhusdirektör. Vad vill ni se för egenskaper hos den personen?

– Vi tycker att det är viktigt att det är en öppen person som lyssnar in vad professionerna och sakkunniga framför. Som törs se problemen och diskutera dem öppet för att hitta lösningar. Från läkarföreningens sida tycker vi även att det bör vara en läkare, för att förstå de medicinska konsekvenserna av olika beslut och sätt att bedriva verksamheter på. Det är särskilt viktigt för ett universitetssjukhus med ansvar även för undervisning och den kliniska forskning, som innan den nya organisationen bedrivits helt integrerat inom verksamhetschefernas ansvar.

Läs även:

Samsom avgår som sjukhusdirektör

Lågt förtroende för Karolinskas ledning bland medarbetarna

Konkurrensverket kontrollerar Karolinskas konsultinköp

Läkare kräver: Stoppa försäljningen av »gamla« Karolinska

Stockholmspolitiker kräver Melvin Samsoms avgång

Lågt förtroende för ledningen bland läkarna på Karolinska

Melvin Samsom beklagar Macchiarini-affären i Lancet

Arbetsmiljön på Karolinska får tummen ner i medarbetarenkät

Upprop mot medarbetarenkät på Karolinska universitetssjukhuset

Värdebaserad vård: Omstridd metod på frammarsch