Sveriges Kommuner och landsting (SKL) sammanställer kvartalsvis siffror gällande kostnaden för hyrpersonal inom hälso- och sjukvården. Den senaste mätningen, som avser andra kvartalet i år, visar att kostnaderna för inhyrd personal ökar med 6,3 procent, vilket motsvarar 79 miljoner kronor, jämfört med samma period förra året.

– Hälso- och sjukvården är på rätt väg, men utvecklingen tar längre tid än beräknat, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKL, i ett pressmeddelande.

Kostnaden för inhyrd personal i primärvården minskade dock i 13 av landets landsting och regioner, och totalt med 6 procent, jämfört med andra kvartalet 2017.

Däremot ökar kostnaderna för inhyrd personal inom sjukhusvården med 21 procent, medan hyrkostnaderna inom psykiatrin ligger på en oförändrad nivå.

Enligt SKL ligger kostnaden för inhyrd personal i förhållande till den egna personalen också på en oförändrad nivå, 3,6 procent, jämfört med andra kvartalet 2017.

– Kostnadsökningen för inhyrd personal har planat ut kvartal 2 och ligger nu på samma nivå som kostnadsökningen för fast anställd personal. Det är ett bra resultat, men naturligtvis måste arbetet fortsätta, säger Hans Karlsson.

Ta del av SKL:s sammanställning här.