– Det är slöseri med högutbildade sjuksköterskor att bära matbrickor och bädda sängar och transportera patienter. Vi vill avlasta sjuksköterskorna genom att återinföra vårdbiträdena, säger Liberalernas partiledare Jan Björklund i en kommentar till Dagens Nyheter.

Satsningen innebär att staten skjuter till två miljarder per år under mandatperioden mot att landstingen och regionerna bidrar med en lika stor medfinansiering. Enligt Liberalerna kommer satsningen när den är fullt utbyggd att ge 12 000 nya vårdbiträden i hälso- och sjukvården.

Liberalerna har tidigare lagt fram förslag för fler vårdbiträden, men enligt Jan Björklund har behovet blivit ännu större och det nu aktuella förslaget är därför är mer omfattande.

Mer om vad partierna vill med vården:

Alliansen presenterar gemensam satsning för vården

S nya vallöfte: Tre miljarder extra till vården

Tillgänglighet sjukvårdens viktigaste valfråga