De fyra läkarna får priset – som delas ut under invigningen av kongressen Framtidens specialistläkare i Malmö under onsdagen – med motiveringen:

Årets visslare har med stort mod, envishet och välgrundade fakta lyckats stoppa en plågsam och dödlig operationsmetod och därmed drabbats personligen och i sina yrkeskarriärer. De har förhindrat att fler patienter skulle möta samma öde men också visat på att ett nytt granskningssystem vid misstänkt forskningsfusk måste skapas.

Enligt Karl-Henrik Grinnemo, överläkare i toraxkirurgi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, betyder priset jättemycket:

– Det visar att vi har ett stöd av kollegor och personer inom skrået, säger han i ett uttalande.

Han anser också att »priset är oerhört aktuellt här och nu, då det visar att vi som läkare och forskare har ett stort ansvar för patientsäkerheten och skyddar patienternas rätt i sjukvården i fall där ledningen kan ha ett annat incitament«.

Även Karin Båtelsson, ordförande i Sjukhusläkarna, kommenterar det hela i ett uttalande:

– Årets visslare har visat oerhört stort mod och riskerat sina karriärer, men de har även visat att det krävs större förändringar än att byta ut enskilda individer och skapa nya interna regelverk, säger hon.