Läkartidningen berättade nyligen att ICA-gruppen, genom Apotek Hjärtat, investerar stort i den digitala vårdgivaren Min Doktor. I och med investeringen kommer Min Doktor framöver att ägas till 42 procent av ICA-gruppen.

Men det finns risker med att apotekskedjor äger vårdföretag, menar Sveriges Läkarförbund.

I en debattartikel i Dagens Industri konstaterar Elin Karlsson, ordförande i Läkarförbundets råd för läkemedel, it och medicinteknik, att det i dagsläget inte är tillåtet för läkare att äga apotek, och att syftet med den begränsningen är att förhindra att samma aktör har intressen i hela vårdkedjan.

Däremot är det omvända, att apotekskedjor äger vårdtjänstföretag, tillåtet. Det är enligt Elin Karlsson uppenbart att nuvarande lagstiftning inte fungerar för att motverka ekonomiska kopplingar mellan förskrivare och apotek.

Hon pekar också på att detta är något som den Nya apoteksmarknadsutredningen uppmärksammat, och att man i ett delbetänkande dragit slutsatsen att de nya tjänster och samarbeten som uppstått mellan apotek och vårdtjänstföretag motiverar en översyn av reglerna. Detta bland annat på grund av risker för överförskrivning beroende på hur ägandeförhållandena ser ut.

Läkarförbundet ser också andra risker med att apotekskedjor tillåts äga vårdtjänstföretag, exempelvis vad gäller apotekens rådgivning, där det kan finnas en risk att apotekskedjor i högre grad hänvisar kunder till det egna vårdtjänstföretaget för åkommor som till exempel lämpar sig bäst för egenvård.

Elin Karlsson framhåller dock att Läkarförbundet ser stora möjligheter med att läkare kan erbjuda digital kontakt som komplement till fysiska besök, men att ersättningsnivåer och praxis för vilken vård som är lämplig för sådana kontakter behöver arbetas fram.

Avslutningsvis skriver Elin Karlsson: »Möjligheten för apotekskedjor att äga vårdföretag innebär en risk för ökade kostnader för patienten samtidigt som det varken är samhällsekonomiskt eller etiskt försvarbart.«

Mot bakgrund av detta anser Läkarförbundet att frågan bör utredas skyndsamt.

Läs också:

ICA investerar i Min Doktor