I Jönköping har 150 allmänläkare skrivit under en protestlista under loppet av ett dygn. Namnlistan har lämnats till den ansvariga politiska nämnden.

I det nya förslaget till regelbok kring vårdval i Region Jönköpings län, står det att vårdcentralernas öppettider ska utökas från klockan 17 till 19. Läkarna ser flera risker med det. De är bland annat oroliga för att undanträngningseffekter för multisjuka och äldre patienter ska uppstå, och att det ska bli sämre kontinuitet och ett sämre samarbete.

– Vi samverkar mycket mellan personalgrupper och behöver vara på plats samtidigt. Vi har sköterskor som har mycket självständig mottagning och vi handleder många underläkare, säger distriktsläkaren och initiativtagaren Madelene Ljungars.

Hon tillägger:

– Men vi blev mest upprörda över att man inte gjort någon konsekvensanalys överhuvudtaget. Det gick oerhört snabbt att samla in underskrifterna.

Hon anser inte att det finns någon evidens eller erfarenhet att utökade öppettider är bra. Enligt henne skulle det bli så att läkarna jobbar på kvällen med att ta hand om patienter med lättare åkommor, i stället för att ta hand om svårt sjuka dagtid.

– Det är uppenbart att man prioriterar att lägga resurser på prioritetsgrupp tre – i övrigt friska unga människor med icke livshotande sjukdom. Då riskerar man att ta resurser från prioritetsgrupp 1 och 2, säger Madelene Ljungars.

Regionpolitikerna har ännu inte fattat något beslut om att förlänga öppettiderna. Beslutet väntas fattas i slutet av oktober. Och det är tveksamt om det får politikernas stöd. Ordföranden i nämnden för folkhälsa och sjukvård, kristdemokraten Mia Frisk, säger till Jönköpings-Posten att Alliansen delar läkarnas kritik mot förslaget.

– Men vi vill ha samma modell som man har idag, att man har minst 36 timmar per vecka 8–17 och sedan ha en morot om man har öppet längre än 8–17. Det man ska vara medveten om är att om man ska införa kravet på de här öppettiderna så krävs det också extra personal. Och frågan är var de finns.

Inte heller Socialdemokraterna säger sig stå bakom förslaget, även om de intar en mer positiv hållning till det.

– Ingen vill riktigt kännas vid det längre. Det känns som vår protest har gjort skillnad. Politikerna har jättemånga dokument inför varje möte, och det är omöjligt att nagelfara alla. Om det inte hade blivit opposition mot detta tror jag att det hade kunnat gå igenom, säger Madelene Ljungars.

Även om listan redan har lämnats in till nämnden, så fortsätter namn droppa in. I nuläget har 150 allmänläkare skrivit under listan, men även ett hundratal från andra yrkeskategorier inom primärvården.