I tisdagens avsnitt av det granskande programmet Kalla Fakta synas barn- och ungdomshospicet Lilla Erstagården. I det framkommer kritik på flera plan från bland andra tidigare anställd personal och föräldrar. 

En del av kritiken går ut på att läkare på Lilla Erstagården vill minska eller helt upphöra med vätska och sondmatning när barn bedöms befinna sig i livets slutskede. Det ifrågasätts av både föräldrar, som enligt programmet ibland valt att flytta sitt barn från Lilla Erstagården, och tidigare vårdpersonal.

»Under mina 30 år på olika barnkliniker, har jag aldrig varit med om att man har tagit bort all vätska på ett svårt sjukt barn«, säger Ann Edner i programmet. Hon var tidigare medicinskt ansvarig läkare på inrättningen och är en av de som uttrycker kritik mot den behandling som föräldrar beskriver.

Minna Ranfelt Wittbom, vårdchef på Lilla Erstagården, säger i programmet att allt görs helt enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Lilla Erstagården och Ersta sjukhus drivs av Ersta diakoni, en ideell förening med kristen värdegrund. På Ersta diakonis Facebooksida utvecklar sjukhuschefen och chefläkaren resonemanget och påpekar att det rör sig om barn som inte äter själva utan sondmatas:

»När kroppen visar upp tecken på att den mår sämre av näringen, när sondmatningen ökar barnets lidande, då kan det bli aktuellt att helt eller delvis ta bort näringstillförseln.«

Kalla Fakta sänds i kväll, tisdag, klockan 21.00, men finns redan tidigare tillgängligt på programmets webbplats. I programmet tas även annan kritik upp, såsom att barn i vissa fall inte ska ha getts andningshjälp, att läkare inte ska ha funnits tillgängliga i akuta situationer och att ledningen ska ha velat tysta kritiker.

Ersta diakoni menar att det finns flera direkta felaktigheter och svarar på kritiken i ett par olika inlägg på föreningens Facebooksida.

Med anledning av tisdagens Kalla Fakta uttryckte Stockholms läns landstings hälso- och sjukvårdsdirektör Barbro Naroskyin sitt förtroende för Lilla Erstagården på landstingets webbplats

– Baserat på våra kontinuerliga uppföljningar och alla andra uppgifter vi får till hälso- och sjukvårdsförvaltningen bedrivs det god vård grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet vid Lilla Erstagården. Jag har själv besökt Lilla Erstagården och anser att det är en viktig vårdform för hela familjen.