Det är en specialbutik för polska livsmedel som Läkemedelsverket nu beslutat förbjuda att sälja läkemedel som är avsedda för den polska marknaden.

Enligt Martin Burman, tillsynsutredare på myndighetens enhet för kosmetika, läkemedelsprodukter och narkotika, rör det sig om växtbaserade sömnläkemedel, homeopatiska läkemedel, laxermedel och läkemedel mot magsår.

Det är förbjudet att sälja läkemedel som inte är godkända för försäljning i Sverige. Varför behöver ni förbjuda något som redan är förbjudet?

– Det finns ett förbud i dag, men för att det ska efterlevas så kan vi lägga ett beslut som förenas med vite. I det här fallet innebär det att den här butiken kommer att få böta 850 000 kronor för varje förpackning som den säljer, eller i alla fall har haft ute till försäljning, säger Martin Burman.

För några år sedan lyfte Läkemedelsverket problemet med livsmedelsbutiker som säljer läkemedel som är registrerade i andra länder som något av ett blint område. Detta efter att 14 av 27 butiker som myndigheten besökt visat sig sälja läkemedel avsedda för utlandet.

– Läkemedelsinspektörer går inte ut till de här butikerna eftersom de inte är anmälda att hantera läkemedel och livsmedelsinspektörer vet kanske inte alltid vad som gäller. Vi lyfter det här för att uppmana kommuner att rapportera till oss. Och då har vi också fått in anmälningar, säger Martin Burman.

Han konstaterar att myndigheten i det nu aktuella fallet valt att vara tydlig.

– Inte bara mot den här enskilda aktören – vi lägger ett ganska rejält vite så att det är tydligt att det här är förbjudet –  utan vi vill också uppmärksamma branschen som helhet på att det är olagligt, säger Martin Burman och fortsätter:

– Vi har ingen möjlighet att spåra de här läkemedlen. Om människor i Sverige behandlar sig med dem och får biverkningar så har de heller ingen möjlighet att få ersättning från läkemedelsförsäkringen. Den gäller ju bara läkemedel som är godkända i Sverige.