Bakgrunden till motionen är sommarens långdragna och extrema värme som man befarar ska återkomma. Föreningen skriver:

»Att ha en planerad medicinsk verksamhet i 34 graders värme är varken bra för våra patienter eller för oss själva. Värmen belastar alla och ökar risken för misstag, samtidigt som arbetet sker långsammare.«

Stockholms läkarförening står som flitigast motionär – själv eller tillsammans med andra – bakom 9 av totalt 55 motioner till årets fullmäktigemöte.

Årets motioner tar upp välbekanta teman som löner, chefsfrågor och IT. 18 lokalföreningar har till exempel samlats bakom en motion för säkrare, mer effektiva och mer lättanvända it-verktyg inom vårdsektorn.

Men här finns också en del nyare ämnen.

Sjukhusläkarföreningen i Uppsala län vill att Läkarförbundet verkar för att metalldetektor får användas inom sjukvården för att säkra personalens och patienternas säkerhet. Det är en av tre motioner som rör hot och våld.

Malmö läkareförening och Östra Skånes läkarförening vill att Läkarförbundet tar fram ett webbaserat material för utbildning av schemaläggare.

Sjukhusläkarna i Stockholm motionerar om skydd av varumärket »läkare« och att förbundet reagerar skyndsamt mot dålig publicitet.

Göteborgs läkarförening vill att förbundets centrala mediastrategi omarbetas så att den partipolitiska obundenheten förtydligas.

Och alla de fem yrkesföreningarna samt Läkarförbundet Student vill att förbundet ordnar med lånecyklar och cykelställ vid kansliet på Villagatan i Stockholm.

Alla motioner finns på slf.se.

Fullmäktigemötet hålls i Stockholm den 21-22 november.