Eliya Syed är specialist i allmänmedicin på Helsa Vårdcentral i Sundbyberg samt koordinator och vårdutvecklingsledare vid Akademiskt primärvårdscentrum. Hon är en av initiativtagarna bakom uppropet. Foto: Daphne Macris

»Satsa på primärvården annars riskerar den att kollapsa«, är rubriken på en artikel på DN Debatt i dag. Bakom uppropet står 727 allmänläkare.

»I grund och botten är vi specialister i allmänmedicin lyckligt lottade, eftersom vi har ett mycket intressant och stimulerande jobb, men som situationen ser ut i dag är risken överhängande att vi inom snar framtid kommer att ägna oss åt annat. Då kollapsar primärvården«, skriver läkarna.

Eliya Syed är specialist i allmänmedicin på Helsa Vårdcentral i Sundbyberg samt koordinator och vårdutvecklingsledare vid Akademiskt primärvårdscentrum. Hon är en av initiativtagarna bakom uppropet.

Vilka är ni som har startat uppropet?

– Vi är fem kollegor som arbetar på lite olika mottagningar, både privata och landstingsdrivna och en av oss driver själv en vårdcentral. De flesta är relativt nyblivna specialister i allmänmedicin. Vi är engagerade distriktsläkare, tycker att det här är världens bästa jobb. Vi brinner för primärvården, att lära känna våra patienter och ta hand om dem både för smått och stort. 

Varför gör ni detta?

– Vi vill se en förändring. Vi ville skriva en text för att få något att hända. Vi har tröttnat på att vänta. Vi har effektiviserat i alla år, men nu står vi vid en punkt då resurserna inte räcker till, säger Eliya Syed och fortsätter:

 – Vi ser att det gjorts väldigt bra utredningar, dels Stiernstedts, dels Nergårdhs, där man pekar på de brister som finns i primärvården och föreslår förbättringar. Men sedan händer ingenting. Det har funnits förslag på primärvårdsreformer sedan 1990-talet. Nu vill vi att det sker. Vi vill ha en genomtänkt politik som grundar sig i de två utredningarna som finns och som båda blocken skriver under på.

Hur mår primärvården i dag?

– Vi ser att våra kollegor i primärvården som har en vilja att ta hand om patienterna inte riktigt mäktar med eftersom uppdraget hela tiden breddas. Vi har stora vakanser som till viss del fylls på med hyrläkare, men det räcker inte.

Ni kräver en tydlig nationell plan i samråd med professionen för att rekrytera nya allmänläkare och få de som redan jobbar att vilja stanna kvar, att 10–20 procent av arbetstiden läggs på forskning och fortbildning och en primärvårdsreform med ett listningstak. Vad är viktigast att göra?

– Alla tre kraven måste till för att det ska fungera långsiktigt. Vi sätter ner foten och säger att det inte ska vara mer än 1500 patienter per heltidsarbetande distriktsläkare. Då ser man hur många distriktsläkare vi behöver vara. Och vi behöver fortbildning. Vårt uppdrag är så brett och mer och mer flyttas ut till oss från sekundärvården. Då måste vi hålla oss uppdaterade.

Vad ser ni för risker om primärvården inte byggs ut?

– Finns det inga läkare i primärvården kan vi inte göra det preventiva arbetet. Vi kommer inte kunna ta hand om de kroniskt sjuka patienterna. Sekundärvården kommer att få svårt att klara sitt uppdrag med eftersom patienterna blir allt sjukare och behöver mer vård.

Ni nämner en farhåga för att det blir utökade öppettider och att ett större ansvarsområde läggs på primärvården utan att ni samtidigt får mer resurser. Vad skulle det få för konsekvenser?

– Vi vet att ungefär en femtedel av distriktsläkarna har varit sjukskrivna på grund av stressrelaterade besvär. Om vi redan är stressade, tycker att resurserna brister och att vi inte räcker till –  hur ska vi då kunna klara bemanningen, få folk att stanna och locka nya kollegor om vi också ska jobba i skift? Ska vi jobba på kvällarna, kommer dagpassen stå tomma. Vi har ju redan vakanser när vi enbart jobbar dagtid.

Har det varit svårt att samla in namn?

– Inte alls. Det verkar vara självklart för alla som jobbar inom primärvården att vi till exempel måste ha fortbildning för att ta hand om det breddade uppdraget och att man måste avgränsa hur många patienter en distriktsläkare ensam ska ansvara för, för att inte äventyra patientsäkerheten. Och att resurser måste följa med när man breddar uppdraget.

Hur har ni gått tillväga för att göra det?

– Vi har framför allt samlat in namn via Facebook-gruppen »Läkare inom allmänmedicin« som är till för alla läkare som arbetar inom primärvården.

Om fler allmänläkare vill stödja uppropet i efterhand, går det – och hur gör man då?

– Vi håller på att se över en teknisk lösning för att göra det möjligt att fylla på uppropet med fler namn. Vi vill att alla läkare verksamma inom primärvården ska skriva på.

Läs hela debattartikeln på DN Debatt: »Satsa på primärvården annars riskerar den att kollapsa«.

Läs även:

Allmänläkare hittar ny plattform på nätet