Danska Jyllands-Posten uppgav den 15 september att Peter Gøtzsche, ledare för Nordic Cochrane Centre, uteslutits ur styrelsen för det internationella forskningsnätverket Cochrane.

Peter Gøtzsche står också bland annat bakom boken »Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse«, som orsakat stor debatt – inte minst här i Läkartidningen.

Enligt Berlingske Tiderne är uteslutningen kulmen på flera månaders stridigheter och en våldsam forskarfejd där ledningen för det internationella Cochrane-samarbetet om och om igen drabbat samman med Nordic Cochrane, med Peter Gøtzsche i spetsen.

På senaste tiden har konflikten handlat om en stor forskningsgenomgång med fokus på hpv-vaccin. Peter Gøtzsche har bland annat anklagat Cochrane-kollegorna för att ha uteslutit relevanta studier och biverkningar. Ledningen för Cochrane har dock tillbakavisat kritiken.

I samband med uteslutningen har alltså fyra medlemmar lämnat styrelsen med omedelbar verkan, vilket också företrädare för styrelsen bekräftar i ett meddelande på nätverkets webbplats.

Läkartidningen har sökt Peter Gøtzsche för en kommentar. Till Jyllands-Posten säger Peter Gøtzsche sig inte ha fått någon förklaring till uteslutningen, mer än att han »enligt ledningen skadar organisationens rykte«:

– Jag har blivit gjord till syndabock efter en felslagen politik i den översta ledningen i Cochrane. Trots vår motsatta politik har vi på senare tid upplevt att det har införts akademisk censur i Cochrane-samarbetet.

Men styrelsen för det internationella Cochrane-samarbetet tar bestämt avstånd från att uteslutningen av Peter Götzsche skulle handla om en vetenskaplig debatt. »Det handlar om upprepat dåligt beteende«, uppger styrelsen i ett uttalande den 19 september.

I uttalandet sägs att styrelsen, om än icke enhälligt, beslutat att avsluta Peter Götzsches medlemskap i Cohrane Collaboration i enlighet med stadgarnas 5.2.1. Där står att grund för uteslutning kan vara beteende som har starkt negativa effekter för Cochrane och som kan bringa Cochrane och dess medlemmar i vanrykte.

Beslutet om uteslutning har inte trätt i kraft ännu. Först har Peter Götzsche en vecka på sig att svara skriftligt och sedan ska styrelsen återkomma med mer information.

På Peter Gøtzsches egen blogg »deadlymedicines.dk« finns ett dokument daterat den 19 september där Gøtzsche kommenterar styrelsens uttalande och utvecklar sin syn på saken.

Läs även:

Peter Gøtzsche stannar kvar som chef för Nordic Cochrane Centre