Bakgrunden till beslutet uppges vara den senaste månadsrapporten till regionstyrelsen som pekar på en kraftigt försämrad prognos för Region Uppsalas ekonomiska resultat för 2018. 

– Det ekonomiska läget har försämrats kraftigt under 2018 och Region Uppsala riskerar att gå med underskott. Åtgärderna syftar till att få en ekonomi i balans, säger ekonomidirektör Emma Lennartsson i ett pressmeddelande.

Åtgärderna för att minska kostnaderna är bland annat ett omedelbart stopp för att anlita konsulter och stopp för samtliga inköp som inte är akuta.

Dessutom införs ett anställningsstopp i hela Region Uppsala, men med undantag för »anställningar i klinisk verksamhet som krävs för att motverka kapacitetsbrist och fasa ut beroende av hyrpersonal«.

Region Uppsala uppger också att man kommer att göra ytterligare effektiviseringar under kommande år.

– Vi behöver göra ett stort utvecklingsarbete i alla verksamheter, på alla nivåer. Inte minst kommer vi att ta hjälp av medarbetarna och lyssna på deras förslag till besparingar och effektiviseringar, säger Emma Lennartsson.

Här är åtgärderna som gäller i Region Uppsala till och med 31 december 2018

  • Anställningsstopp i hela Region Uppsala med undantag av anställningar i klinisk verksamhet som krävs för att motverka kapacitetsbrist och fasa ut beroende av hyrpersonal.
  • Stopp för att anlita konsulter.
  • Samtliga inköp som inte är akuta skjuts upp.
  • Stopp för övernattningar i samband med konferenser.