Brännskadecentrum vid Akademiska sjukhuset är en av två enheter i landet med rikssjukvårdsuppdrag för svåra brännskador. Nu rapporterar Upsala Nya Tidning att sjukhusledningen oroar sig för att sjukhuset kan förlora uppdraget. Detta på grund av allvarliga rekryteringsproblem. Tidningen skriver att sjukhusdirektör Eric Wahlberg i ett beslut beskrivit personal- och rekryteringsläget som akut. 

Svårigheterna handlar i första hand om att rekrytera och behålla specialistsjuksköterskor inom intensivvård. Enligt tidningen krävs minst 14 intensivvårdssjuksköterskor för att verksamheten ska fungera, men sedan i augusti saknas 5.

– Min bestämda uppfattning är att detta är en följd av dålig personalpolitik. Man har i princip sänkt sjuksköterskornas löner genom att låta dem arbeta flera pass för samma lön. Detta är inte unikt för brännskadeavdelningen, utan sker och har redan skett på andra avdelningar på sjukhuset, till exempel nyföddhetsavdelningen, säger Anna Rask-Andersen, huvudskyddsombud vid Upplands allmänna läkarförening till Upsala Nya Tidning.

Gunilla Nygård, verksamhetschef för plastik- och käkkirurgi på Brännskadecentrum, uppger för tidningen att hon inte tror att rikssjukvårdsuppdraget kommer att gå förlorat.

– Visst är det en allvarlig situation, men vi har identifierat risken och har en handlingsplan. Vi har situationen under kontroll, säger hon.

Sjukhusledningens kortsiktiga lösning är enligt tidningen att ge intensivvårdssjuksköterskorna extra ersättningar under september och oktober. Dessutom ska en långsiktig plan utarbetas.