Socialstyrelsen sammanställer årligen statistik om väntetider vid landets sjukhusbundna akutmottagningar. Siffrorna för 2017 visar inga stora förändringar jämfört med 2016.

Medianväntetiden i riket för läkarbedömning låg för 2017 på cirka en timme, och den totala vistelsetiden var ungefär 200 minuter.

Det finns dock stora skillnader mellan olika sjukhus. Vid större sjukhus, sett till antalet akutbesök, var vistelsetiden enligt Socialstyrelsen generellt sett längre jämfört med mindre akutmottagningar.

Exempelvis var medianväntetiden för läkarbedömning vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg 1 timme och 30 minuter och vid Södersjukhuset i Stockholm 1 timme och 50 minuter.

Kortast väntetid för läkarbedömning hade akutmottagningarna i Norrbotten. Där hade alla akutmottagningar, förutom den vid Sunderby sjukhus, en medianväntetid på under 30 minuter.

Personer över 80 år stod för nästan 18 procent av de totalt 2 miljoner akutmottagningsbesök som ägde rum under 2017. För den här gruppen äldre personer låg medianväntetiden för läkarbedömning på samma nivå som 2016, ungefär 50 minuter.

Däremot har den totala vistelsetiden för gruppen 80 år och äldre ökat med tio minuter, till 244 minuter, jämfört med 2016.

– Väntetiderna är fortfarande långa på många akutmottagningar. I synnerhet för gruppen över 80. Multisjuka äldre ska inte behöva vänta i flera timmar. Miljön på akuten är inte alls bra för dem, säger Mats Granberg, utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Ta del av Socialstyrelsens statistik om väntetider vid akutmottagningar 2017 här.