Av landets 290 kommuner är kostnaden för elevhälsan högst i Sandviken. Där kostade elevhälsan strax över 9 300 kronor per elev under 2017, enligt statistik från Skolverket.

Det kan jämföras med Nordmalings kommun som hade lägst kostnader för elevhälsan med 1 620 kronor per elev under fjolåret.

2011 började den nya skollagen att tillämpas. Då infördes krav på tillgång till skolläkare, skolsjuksköterska, psykolog, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens i elevhälsan.

– Många fler rektorer har börjat inse att elevhälsan är deras ansvar, vilket gör att det händer ganska mycket ute i landet just nu, säger Ingrid Hylander, psykolog och docent i pedagogik på Karolinska institutet, till nyhetsbyrån Siren.

Lydia Folke, undervisningsråd vid Skolverket, bekräftar i ett mejl till Läkartidningen att det finns skillnader mellan olika kommuner och huvudmän. Det är kommunen som är ansvarig för själva resursfördelningen, men att det sedan är en fråga för huvudmännen att organisera elevhälsan utifrån den lokala kontexten.

Vidare skriver hon att elevhälsan kan organiseras på flera olika sätt, exempelvis genom anställning direkt på skolan, centralt organiserad via huvudmannen eller utlagd på entreprenad, vilket gör det svårt att göra jämförande studier. 

Enligt Lydia Folke finns det heller inte några rekommendationer eller krav på hur mycket, räknat i kronor, som kommunerna ska lägga på elevhälsan.

I kostnadsstatistiken för elevhälsan, som avser 2017, ingår kostnader för skolläkare, skolsjuksköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer och köpta tjänster från till exempel landsting.