Det är som reaktion på SVT:s Dokument inifrån om Måns Roséns omdiskuterade utredning om den högspecialiserade vården i maj som Svenskt kirurgiskt råd nu enats om ett gemensamt uttalande – ett uttalande där de i mångt och mycket tycks ställa sig bakom ett uttalande som Svensk kirurgisk förening gjorde kort efter att SVT:s program sänts.

Svenskt kirurgiskt råd – ett nätverk med alla opererande professionsföreningar och Svensk förening för anestesi och intensivvård inom Svenska Läkaresällskapet – varnar bland annat för att en fortsatt ogenomtänkt nivåstrukturering kan »innebära förlust av fler liv än de som eventuellt kan vinnas med centralisering av enskilda ingrepp«.

De anser också att det måste till en nationell utredning av risker och konsekvenser för akutsjukvården innan man kan gå vidare med nivåstruktureringen. 

»I annat fall riskerar centraliseringen att bit för bit rasera en i stort mycket väl fungerande sjukvård i stora delar av landet«, skriver föreningarnas styrelser samt Stefan Lindgren och Britt Skogseid, tidigare respektive nuvarande ordförande i Svenska Läkaresällskapet.

Rådet anser dessutom att ett stort antal av de »nationella programområden« som Socialstyrelsen ska använda vid nivåstruktureringen saknar kompetens från berörda opererande specialiteter och anestesi och intensivvård: 

»Vi ställer oss frågande till hur dessa programråd ska kunna ge Socialstyrelsens generaldirektör bra underlag för beslut avseende nationell nivåstrukturering«.

De säger sig nu vilja hjälpa till med att nominera lämpliga personer för att »säkra kvaliteten i det fortsatta arbetet i olika programråd och sakkunniggrupper«.

Läs hela uttalandet från Svenskt kirurgiskt råd.

Läs också:

Svensk kirurgisk förening: Bromsa centraliseringen av högspecialiserad vård