SKL har sedan 2008 en överenskommelse med staten om att människor med måttlig till medelsvår psykisk ohälsa eller långvarig ospecifik smärta ska få tillgång till behandling och rehabilitering.

Nu tyder alltså statistik från SKL på att tillgången till KBT och IPT, det vill säga kognitiv beteendeterapi och interpersonell psykoterapi, skiljer sig åt i landstingen. 

Bäst tycks den vara på Gotland och i Skåne, där 16,6 respektive 15,5 utförda behandlingar per tusen invånare rapporterades förra året, enligt Nyhetsbyrån Siren som tagit en närmare titt på statistiken från SKL.

De siffrorna kan genomföras med till exempel Stockholm och Uppsala där 7,7 respektive 5,7 behandlingar per tusen invånare rapporterades under samma period.

Enligt Anna Östbom, handläggare på SKL, har landstingen tagit sig an frågan om KBT-behandling på olika sätt – och haft olika strategier för att utbilda personal som ska ge behandlingen.

– Det kan vara så att man hade en god tillgång till behandlingarna redan vid start eller att man som i Region Skåne valt att tillsätta ett särskilt vårdval, säger hon till Nyhetsbyrån Siren.