Under nästan två år har de fyra läkarföreningarna i Västra Götaland arbetat för att skapa en gemensam läkarförening, som ska ersätta de nuvarande. Nu tar tre av föreningarna, Göteborgs läkarförening, Nordvästra Götalands läkarförening och Älvsborgs Södra läkarförening, steget och går ihop under namnet Västra Götalands läkarförening.

Under ett möte i Göteborg under tisdagskvällen valdes en styrelse. Men det formella beslutet, om föreningen ska tas upp som en lokalförening under Läkarförbundet, fattas vid Läkarförbundets fullmäktigemöte i november.

Varför gör ni det här?

– Västra Götalandsregionen bildades i slutet av 1990-talet. Då slogs fyra landsting ihop. Vi har märkt att man successivt sedan dess fattat allt fler beslut på regional nivå vad gäller sjukvården och villkoren för våra medlemmar. Det gör det svårare för oss i lokalföreningarna att bedriva fackligt arbete, säger Emelie Hultberg, som har valts till ordförande i den nya föreningen.

Emelie Hultberg tror att den nya föreningen blir en starkare motpart.

– Vi kommer att ha bättre förutsättningar att arbeta med frågor som våra arbetsvillkor och löner – vi har sämst löneläge i landet i Västra Götalandsregionen. Sedan hoppas vi på att göra vissa samordningsvinster när vi blir en organisation, en vision, en ekonomi.

För att inte tappa fotfästet i det lokala arbetet, kommer den nya föreningen vara uppdelad i nio sektioner som har fokus på olika förvaltningar.

– Vi tror inte bara vi blir starkare på regional nivå, utan att vi också kommer ännu närmre medlemmarna och får fler möjligheter att arbeta mer effektivt även lokalt på det här sättet, säger Emelie Hultberg.  

Skaraborgs läkarförening har dock bestämt sig för att tills vidare vara kvar i sin nuvarande form, eftersom medlemmarna vill det.

– Många som är verksamma inom Skaraborgs läkarförening upplevde att Skaraborgs sjukhus förlorade på regionbildningen och marginaliserades. Jag tror det finns en rädsla att hamna i samma position här. En annan anledning är att Skaraborg har en väldigt låg medlemsavgift och att en övergång till den nya föreningen innebär att den höjs, säger Emelie Hultberg och fortsätter:

– Men vi har en bra dialog med dem och vår förhoppning är att de går med nästa år.