Det är Dagens Nyheter som har granskat Karolinska universitetssjukhusets inhyrning av tillfällig bemanning av höga chefstjänster, så kallade interimchefstjänster.

En upphandling för detta ändamål som genomfördes 2015 vanns av bemanningsbolaget Nordic Interim. Enligt DN uppgår kostnaden för sjukhusets inhyrning från bolaget till 133 miljoner kronor mellan 2015 och 2018.

Men enligt DN har sjukhuset, förutom chefstjänsterna, också köpt in andra konsulttjänster av det aktuella bolaget trots att det inte framgick i upphandlingens anbudsförfrågan. Detta kan enligt tidningen ifrågasättas med hänvisning till reglerna för direktupphandling

– Om upphandlingen handlar om interimschefer, och något helt annat köpts in utöver det, till exempel en helt annan personalkategori, så är det eventuellt inte tillåtet. Man har annonserat efter äpplen men köpt in skruv. Om inköpen ligger över beloppsgränsen för direktupphandling och man inte kan tillämpa några undantag, så kan det handla om en otillåten direktupphandling, säger Malin de Jounge, enhetschef på Konkurrensverket till Dagens Nyheter.

Karolinska universitetssjukhusets sjukhusdirektör Melvin Samsom tillbakavisar i tidningen uppgifterna om att några avsteg från avtalet ska ha skett.

Dagens Nyheter skriver dessutom att den tidigare biträdande sjukhusdirektören Mikael Forss står som beställare på flera av inköpen från Nordic Interim. Han lämnade sitt uppdrag på sjukhuset i maj 2016, och blev i april 2017 senior rådgivare på just Nordic Interim.

Mikael Forss uppger för Dagens Nyheter att det gick ett år mellan uppdragen och att han inte har haft något att göra med Karolinska i sin nya roll på bemanningsbolaget. 

DN har också intervjuat Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala Universitet. Han efterlyser karensregler för personer som går mellan det offentliga och det privata. 

– Gränsen mellan att ha nätverk, kompetens och kunskap och ren och skär korruption är väldigt tunn. Folk måste få byta jobb, men någonstans bör man dra en översta gräns, för politiker och de absolut högsta tjänstemännen, att man har en avkylningsperiod. Det har man i nästan alla länder, men inte i Sverige, säger han till Dagens Nyheter.

Läs mer:

Karolinska presenterar åtgärdsplan efter konsultöversyn

Karolinskas styrelse har fortsatt förtroende för Melvin Samsom

Karolinska universitetssjukhuset: »Vi har brustit i våra rutiner«

BCG-fakturor på 57 miljoner till Karolinska saknar underlag

Karolinska inleder revision av konsultkostnader

Fakturor för 28 miljoner kronor kan inte förklaras