I oktober förra året presenterade Myndigheten för vård- och omsorgsanalys en rapport om vad som behövs för att stärka ledarskapet i hälso- och sjukvården.

I rapporten betonades bland annat chefers förutsättningar för långsiktigt förändringsarbete, möjligheter till ett mer närvarande ledarskap med mindre personalgrupper samt förbättrade stödstrukturer. 

Nu meddelar regeringen att myndigheten får ett nytt uppdrag avseende ledarskap i hälso- och sjukvården. Med utgångspunkt i sin tidigare rapport ska Vårdanalys nu ta fram ett underlag till ett nationellt program för ledarskapsfrågor i hälso- och sjukvården.

Regeringen vill att Vårdanalys särskilt ska titta närmare på dagens utbud av och tillgänglighet till ledarskapsutbildningar, möjligheter till samarbete och erfarenhetsutbyte mellan olika vårdaktörer och nivåer, behov av kunskapsunderlag för en bättre ledarskapsutveckling samt vilken roll grundutbildningarna spelar.

– Vi behöver ge mer stöd till chefer inom vården. Genom ett nationellt ledarskapsprogram för vården kan vi se till att vårdens chefer blir tryggare och arbetsmiljön i vården blir bättre. Det blir tryggare för oss alla, säger socialminister Annika Strandhäll (S) i ett pressmeddelande.

Uppdraget, som ska genomföras i samråd med Sveriges Kommuner och landsting (SKL), ska redovisas till Socialdepartementet senast den 30 april nästa år.

Läs också:

Så kan ledarskapet stärkas i hälso- och sjukvården