Politikerbesök hos primärvården före valet. Till vänster: Alliansens partiledare, Jan Björklund (L), Ebba Busch Thor (KD), Ulf Kristersson (M) och Annie Lööf (C), pratar med personal på Fålhagens vårdcentral i Uppsala. Till höger: Statsminister Stefan Löfven (S) och socialminister Annika Strandhäll (S) med personal på Södervärns vårdcentral, Malmö. Foto: Janerik Henriksson/TT, Johan Nilsson/TT

Heidi Stensmyren, ordförande för Läkarförbundet, ser förutsättningar under den kommande mandatperioden för en reformpolitik med fullt utbyggd primärvård.

– Här finns ett mandat för reformer och ett behov av att staten kliver fram och tar ansvar för att skapa verkstad av de politiska löftena. Skillnaderna mellan blocken i den här frågan är inte större än att man bör kunna komma överens.

Statens roll i en primärvårdssatsning lyfts också av förre socialministern Göran Hägglund, som i dag är rådgivare på pr-byrån Narva och har flera styrelseuppdrag, bland annat i vårdföretaget Aleris.

– I någon form är det nödvändigt att staten samverkar med vårdgivarna kring en plan för stegvis överföring av resurser till primärvården, säger Göran Hägglund.

– Jag tror även att det kan fungera som en positiv riktningsgivare för den som tänker sig en framtid med arbete inom primärvården, att känna en trygghet kring att resurserna kommer att öka stadigt, fortsätter han.

Det finns också förväntningar på förebyggande insatser som en viktigt del i en moderniserad primärvård.

Fysioterapeuternas ordförande Stefan Jutterdal slår ett slag för en satsning på skolfysioterapeuter efter norsk modell. Ragnhild Karlsson, vice ordförande i Vårdförbundet, nämner den nära vården.

– Folkhälsa måste få en större plats med mer resurser för preventiva insatser, säger hon.

Ragnhild Karlsson betonar också betydelsen av fungerande vårdorganisationer med mer av personcentrerad vård och en bättre arbetssituation för chefer med högst 25 medarbetare per chef.

Från fackliga företrädare nämns också statens ansvar för att tydligare reglera specialistutbildningarna som viktigt.

Heidi Stensmyren vill även att staten agerar för vårdpersonals fortbildning:

– Det är uppenbart att landstingen inte klarar av att prioritera och finansiera den delen, och högst rimligt att staten tar ett övergripande ansvar och reglerar denna utifrån att Sverige är ett av få länder som inte reglerar läkares fortbildning.

Stefan Jutterdal hoppas att politikerna kommer att lyssna mer på studenterna.

– Nu finns ett studentnätverk över professionsgränserna som lyft fram väldigt viktiga frågor kring prevention, digitalisering och interprofessionellt lärande, säger han.

Stefan Jutterdal vill också se patientinflytande som en viktig kraft för förändringar inom hälso- och sjukvården:

– Lagutrymmet finns egentligen redan, men staten har en viktig roll för att säkerställa att de möjligheter som finns kring ett patientinflytande verkligen används.

Heidi Stensmyren ser det som nödvändigt att staten tar ett tydligare grepp om välfärdens framtida finansiering. Det kan handla om en bred, parlamentarisk grupp motsvarande dem som arbetat med försvars- och pensionsfrågor för att ta sig an svårigheter med kompetensförsörjning och den demografiska utvecklingen.

En kursändring av regeringspolitiken för att stödja områden inom vården med svårigheter är någonting som efterfrågas av Heidi Stensmyren:

– Det är inte att ta ansvar att hänvisa till det kommunala självstyret när Jämtland inte har finansiell bas för att säkerställa sitt åtagande gentemot sin befolkning. Nuvarande system där regeringen pytsar ut engångssummor för att täcka vissa kostnader är reaktivt och inte hållbart i längden, säger Heidi Stensmyren.

– När brister blir uppenbara borde ambitionen vara att ansvaret för och finansiering av vissa åtaganden, exempelvis viss vård eller läkemedel, säkras för hela befolkningen, och inte utefter postnummer, för att klara en jämlik vård över hela landet.

Göran Hägglund tycker, slutligen, att tiden är mogen för att riksdagsledamöter och statsråd bör arbeta för att koncentrera vissa behandlingar och funktioner inom vården.

– Det går inte att bortse från sambandet mellan större volymer och högre kvalitet med underlag från bland annat Måns Roséns utredningar. Jag hoppas att fler politiker tar diskussionen att de där extra milen är värda att lägga som patient för att få ett bra behandlingsresultat.