I förra veckan presenterade Landstinget i Värmland ett upplägg för att försöka minska kostnaderna för inhyrd personal.

Det handlar om att landstinget nu öppnar för att teckna avtal om längre uppdrag direkt med läkare och psykologer som har egna bolag. Enligt landstinget är detta ett led i arbetet med att bli oberoende av inhyrd personal.

Med nuvarande hyrsystem är kostnaden för hyrläkare enligt landstinget mellan två och tre gånger högre jämfört med egna anställda, men tanken är att det med egna avtal utan mellanhänder ska bli billigare för landstinget.

– Vi har en ersättning som är i paritet med vad en bra lön i landstinget är. Det är bara ett flexiblare sätt för individen att jobba åt oss, säger Tobias Kjellberg, hälso- och sjukvårdschef hos Landstinget i Värmland, till lokaltidningen NWT.

– Vi tror att vi kan attrahera en del av dem som väljer att vara hyrläkare i dag att sluta längre avtal med oss, fortsätter han.

Genom upplägget hoppas landstinget inte bara på minskade kostnader för hyrpersonal, utan också på förbättrad kontinuitet och patientsäkerhet.

I ett pressmeddelande från landstinget svarar Tobias Kjellberg på frågan om detta upplägg inte bara är ett annat sätt att fortsätta vara beroende av inhyrd personal:

– Jag tycker inte det. Vi vill attrahera olika människor, både de som vill ha trygghet i sin anställning och de som önskar frihet. Avtal med oss är en möjlighet för läkare och psykologer med eget företag att få trygghet och självständighet på samma gång, säger han.

Läkarföreningen är dock kritisk och förordar att landstinget förbättrar arbetsmiljön och villkoren för de redan anställda läkarna istället för att hitta nya lösningar för tillfälliga läkare.

– Att vi är beroende av hyrläkare är ju ett symptom på något, säger Christoffer Lindholm, ordförande i Värmlands läkarförening, till P4 Värmland, och fortsätter:

– Det vi ser är att vi saknar en bra arbetsmiljö.

Samtliga landsting och regioner tillsammans med Sveriges Kommuner och landsting, SKL, har enats om att bli oberoende av hyrpersonal i vården senast den 1 januari 2019.

Läs också:

Stora risker med snabbutfasning av hyrpersonal

Kostnaderna för hyrpersonal nu över fem miljarder kronor

SKL hoppas på trendbrott för hyrkostnader

Så ska beroendet av inhyrd vårdpersonal elimineras