Uppdateringen av läkemedelsmodulen i journalsystemet Cosmic gjordes för ett och ett halvt år sedan. Sedan dess har över 500 rättningar av modulen gjorts. Landstinget i Värmland har nu anmält problemen enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) då de kunnat medföra allvarlig vårdskada, exempelvis på grund av »oklarheter kring preoperativa ordinationer«. 

Cosmics läkemedelsmodul har haft problem tidigare. 2016 gjorde vården i Region Kronoberg två lex Maria-anmälningar. Ett problem då var exempelvis att utskrifter inte motsvarade vad som syntes på skärmen. Även Capio St Görans sjukhus i Stockholm har anmält fel då systemet tappat information om läkemedel.

Läs även:

Journalsystem tappade information om läkemedel