För en vecka sedan införde Akademiska sjukhuset ett totalstopp för intag av patienter för planerade operationer och åtgärder. Bakgrunden till stoppet var det mycket ansträngda läget gällande vårdplatser.

Nu meddelar sjukhuset att stoppet hävs. I stället införs ett »selektivt intag av patienter per verksamhetsområde och vecka«, enligt ett pressmeddelande. Alla intag utöver det ska beslutas i samråd med chefläkare.

– Läget är något bättre, men vi behöver fortsätta med olika åtgärder för att få balans i intaget patienter i förhållande till tillgången på vårdplatser. Vi kommer att följa upp utvecklingen på daglig basis men också ha avstämningar varje vecka av volymerna inom den planerade vården, säger Mikael Köhler, chefläkare vid Akademiska, i pressmeddelandet.

Läs mer:

Planerade operationer stoppade Akademiska sjukhuset

Så fördelas intaget per verksamhetsområde från och med 16 oktober.

VerksamhetsområdeElektivt intag/vecka
Blod och Tumörsjukdomar (BOT)34
Hjärt–lungmedicin och Klinisk fysiologi20
Geriatrik8
Kirurgi14
Ortopedi5
Kvinnosjukvård10
Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi26
Plastikkirurgi10
Specialmedicin12
Ögon12
Öron–näsa–hals10
Urologen5
Thorax12

Källa: Akademiska sjukhuset