För fyra år sedan beslutade Region Norrbotten sig för att akutmottagningen vid Sunderby sjukhus skulle införa specialister i akutsjukvård och starta upp ST-block i akutsjukvård som basspecialitet – med långsiktigt mål att kunna bemanna akuten med akutläkare dygnet runt alla dagar i veckan.

Sedan 2015 har sjukhuset satsat på att rekrytera ST-läkare i akutsjukvård. Men nu har visionen fått sig en rejäl törn. Enligt SVT Norrbotten sa två av de sex akut-ST-läkarna upp sig i fredags, och de kvarvarande funderar på att göra det. Anledningen är att handledningen inte har fungerat.

– Jag är inte nöjd med att läkare sagt upp sig och jag är inte nöjd med att vi inte kunnat ordna handledningen av dem på rätt sätt. Det här borde vi ha löst för länge sedan, säger Mattias Morin, verksamhetschef och ansvarig för akutsjukvården vid Sunderby sjukhus, till SVT.

Han hade ett möte med de kvarvarande fyra ST-läkarna i veckan för att försöka få dem att stanna kvar på akutmottagningen. Verksamhetsledningen har fått dispens från hyrläkarstoppet och ska anlita hyrläkare för att ST-läkarna ska få bra handledning, med start i vinter.

– Det här betyder att handledningen kan börja igen i vinter och att oron i gruppen av ST-läkare kommer att minska, säger Mattias Morin som trots uppsägningarna ändå är hoppfull:

– Vi kommer att anställa två nya ST-läkare som vill komma till oss och utbilda sig till akutläkare. Så även om två läkare sagt upp sig så är vi på frammarsch ändå, säger han till SVT Norrbotten.

Läkartidningen har tidigare i år skrivit om den pressade situationen vid akutmottagningen, som haft ett ovanligt stort inflöde av patienter i år. Det tros ha samband med att Luleås jourcentral stängt sin verksamhet på vardagarna.

De senaste åren har Sunderby sjukhus, liksom många andra i landet, larmat om en allvarlig brist på vårdplatser. Läkargruppen vid medicinkliniken vädjade förra året till landstingsledningen för att få dem att agera mot den höga arbetsbelastningen.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) påtalade vid en nationell tillsyn brister i patientsäkerheten på flera akutmottagningar i landet, vilket Läkartidningen tidigare berättat. En av dessa var akuten vid Sunderby sjukhus mellan Luleå och Boden.

Nyligen fick akutmottagningen vid Sunderby sjukhus återigen kritik från tillsynsmyndigheten. Bland annat på grund av en »fiktiv« vårdavdelning, kallad FIKA. På avdelningen ska patienter läggas in i väntan på slutenvårdsplats. Enligt sjukhuset är syftet att säkerställa patientsäkerheten. Men IVO har farhågor att den fiktiva avdelningen snarare har motsatt effekt. 

Läs också:

IVO gillar inte »fiktiv avdelning«

Läkare larmar om »kaosartad« vårdplatsbrist vid Sunderby sjukhus

Läkarna på Sunderby sjukhus larmar på nytt

29 läkare larmar om hotad patientsäkerhet på Sunderby sjukhus

»Vi har inte sällan 30-40 patienter som bedöms som utskrivningsklara«

Sunderby sjukhus

Det finns fem sjukhus i Norrbotten. Sunderby sjukhus fungerar som länssjukhus och kompetenscentrum. Det är ett akutsjukhus med ansvar för traumaomhändertagandet i hela länet och med intensivvård dygnet runt. Det är länets största och akutmottagningen besöks av fler än 30 000 patienter per år.

2014 beslutade Region Norrbotten att Sunderby sjukhus akutmottagning ska införa specialister i akutsjukvård och uppstart av ST-block i akutsjukvård som basspecialitet.

Källa: Region Norrbotten