Annika Tibell. Foto: Carin Tellström/Karolinska

I måndags förra veckan sa Melvin Samsom upp sig från sin tjänst som sjukhusdirektör vid Karolinska universitetssjukhuset. I samband med det uppgav Melvin Samsom att han skulle stanna i sin roll fram till våren 2019.

Men nu har landstingsdirektören i samråd med Karolinska universitetssjukhusets styrelse utsett Annika Tibell, i dag biträdande sjukhusdirektör och operativ direktör vid Karolinska universitetssjukhuset, till tillförordnad sjukhusdirektör.

Skälet är enligt landstinget att säkra ett långsiktigt och tydligt ledarskap vid sjukhuset.

– Karolinska universitetssjukhuset är inne i ett aktivt förändringsarbete. Den bästa lösningen för sjukhuset är att tillsätta en tillförordnad sjukhusdirektör som har en tydlig beslutskraft att leda genom hela förändringen och ta långsiktigt ansvar för fattade beslut, säger landstingsdirektör Malin Frenning i ett pressmeddelande.

Enligt pressmeddelandet kommer Melvin Samsom under sin uppsägningstid, fram till 31 mars 2019, att »stå till landstingets förfogande.«

Sjukhusets styrelseordförande Håkan Sörman kommenterar beslutet att utse Annika Tibell så här:

– Annika Tibell har redan i sin roll som biträdande sjukhusdirektör burit ett stort ansvar för sjukhuset och visat goda resultat. Därför har vi i styrelsen fullt förtroende för att Annika Tibell och sjukhusledningen kommer att leda sjukhuset på ett ansvarsfullt sätt.

Enligt pressmeddelandet har arbetet med rekrytering av en ny sjukhusdirektör påbörjats.

Läs också:

Samsom avgår som sjukhusdirektör

Lågt förtroende för Karolinskas ledning bland medarbetarna

Konkurrensverket kontrollerar Karolinskas konsultinköp

Läkare kräver: Stoppa försäljningen av »gamla« Karolinska

Stockholmspolitiker kräver Melvin Samsoms avgång

Lågt förtroende för ledningen bland läkarna på Karolinska

Melvin Samsom beklagar Macchiarini-affären i Lancet

Arbetsmiljön på Karolinska får tummen ner i medarbetarenkät