Nu är tidsplanen för förslaget om BT satt. I juni kom regeringen med sin proposition. Stödet för förslaget har beskrivits som starkt. Just nu bereds ärendet av socialutskottet. Den 22 november blir det debatt i riksdagens kammare om basttjänstgöringen, och den 28 november ska riksdagen fatta beslut om det nya systemet ska införas eller inte.

Lagändringen om BT föreslås träda i kraft redan juli 2020. Då kommer utlandsutbildade läkare bli de första att göra BT. För läkare som utbildar sig i Sverige kommer det dröja ytterligare ett tag. AT-tjänstgöringen kommer att finnas kvar under en övergångsperiod.

Införandet av BT bygger på att förslaget om en ny sexårig läkarutbildning antas. När riksdagen ska rösta om den nya läkarutbildningen är fortfarande inte klart. Propositionen har precis varit ute på remiss hos berörda lärosäten, landstingen/regionerna, myndigheter och organisationer och synpunkterna ska nu gås igenom. Stödet för en ny läkarutbildning är också stort, men ett flertal remissinstanser har bland annat beskrivit den nuvarande tidsplanen som orealistisk. 

Läs också: 

Lärosäten vill skjuta fram starten på nya läkarutbildningen

Oro för nyexaminerade läkares kompetens när AT tas bort

Oro för sinande studiemedel med sexårig utbildning

SKL om läkarutbildningen

Förslag om BT nu på socialutskottets bord