Cochrane Library har i mejl bett forskarna bakom översikten att acceptera att den dras tillbaka, rapporterar Reuters, som har sett breven. Organisationen har också bett författarna att gå med på att uttrycka att analysen kräver vidare arbete till följd av återkoppling och klagomål. 

Kroniskt trötthetssyndrom, ME/CFS eller myalgisk encefalomyelit, är ett ämne omgärdat av kontrovers. Mycket har handlat om vilken behandling som fungerar och där har den så kallade PACE-studien spelat en stor roll. Studien publicerades i Lancet 2011 och förespråkar bland annat gradvis ökad träning. Den har sedan kommit att ingå i Cochranes översikt på samma tema, vilken totalt inkluderar åtta randomiserade studier.

Nu vill alltså Cochrane tillfälligt dra tillbaka översikten. Redaktörer för Cochrane Library tycker att den »omfattande« återkopplingen på översikten är tillräcklig grund för att tillfälligt plocka bort den, något de bekräftat för Reuters. 

– Vi kände… påtalade problem som vi behövde uppmärksamma. Det handlar inte om påtryckningar från patienter, säger chefredaktör David Tovey till nyhetsbyrån.

Översiktens huvudförfattare Lillebeth Larun säger att hon är »extremt oroad och missnöjd« och att hon inte håller med om beslutet. Hon uppfattar inte utslaget som ett resultat av en diskussion med Cochrane, utan snarare ett ensidigt beslut från organisationen. 

Colin Blakemore, professor i neurovetenskap och filosofi vid University of London samt tidigare ordförande för brittiska Medical Research Council, är oroad över att Cochranes beslut öppnar dörren till att vetenskap körs över av aktivisters åsikter.

– Det kan leda till att patienter med detta mycket allvarliga tillstånd inte får behandling som kan hjälpa dem, säger han till Reuters.