Det blev en debatt som, kanske på grund av tekniska problem, bitvis blev något förvirrande. Längst fram: moderator Sofie Tesan, Doktor 24:s medicinska chef Tobias Perdahl, Bra liv näras verksamhetschef Ulf Österstad och moderator Erik Lindfelt. På skärmen: Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren och allmänläkaren Jonas Sjögreen. Foto: Jesper Cederberg

– Bara för att det finns nätläkare som kan tjäna pengar på otillgängligheten ska alla landsting rusa åt samma håll och fixa sina egna »snuvappar« utan ha minsta belägg för att det är en bra metod, sa Jonas Sjögreen, specialist i allmänmedicin, debattör och tidigare ordförande i SFAM.

Han stod för den mest kritiska rösten i panelen som diskuterade digital vård i går måndag, den första av ST-dagarna i Jönköping, en tredagarskonferens arrangerad av SFAM – Svensk förening för allmänmedicin.

Tre andra läkare utgjorde resten av panelen: Tobias Perdahl, grundare till och medicinskt ansvarig på Doktor 24, Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren, samt Ulf Österstad, specialist i allmänmedicin och verksamhetschef för Region Jönköpings läns egna digitala satsning Bra liv nära.

Jonas Sjögreen tyckte att man börjat i fel ände, att man skaffar sig tekniken innan man vet hur man använder den på ett bra sätt och att landstingen rusar huvudstupa framåt. Heidi Stensmyren såg flera fördelar med tekniken men sa att det vore bättre med fasta läkarkontakter som kunde ta ett helhetsansvar för patienten. Båda nämnde ersättningsmodellerna som en problematik, något Läkartidningen skrivit om vid ett flertal tillfällen.

Ulf Österstad tyckte det var att blanda ihop saker; man ska inte låta ett outvecklat ersättningssystem överskugga teknikens möjligheter.

– Ska vi prata om framtiden ska vi prata om vad vi fyller den här appen med.

Han och Tobias Perdahl lyfte några möjligheter med den digitala vården, såsom insamling av stordata, tillgänglighet på landsbygd och en mer omfattande uppföljning efter primärvårdsbesök.

– Vi kan också med den nya tekniken »poola« resurser på ett sätt vi inte kunde innan. Vi kan låta en vårdcentral täcka för en annan om det är tunt om folk, sa Ulf Österstad.

Det var en debatt som i sig självt blev mer digital än vad det var tänkt. Till en början var bara Ulf Österstad fysiskt närvarande, medan övriga var »på länk« på en skärm bakom honom. Tobias Perdahl började på grund av tågförseningar debatten i en bil på väg till konferensanläggningen, för att avsluta den på scen. Han kallade det »digifysiskt – digitalt först och fysiskt sedan«. Det blev en blinkning till ämnet: ett digitalt besök följt av ett fysiskt. Debatten kantades också av allehanda teknikproblem, såsom paneldeltagare som moderatorn inte kunde få tyst på då ljudet inte fungerade. Publiken fann det dock mycket underhållande.

En teknisk aspekt som däremot fungerade felfritt var att åhörarna kunde skicka in frågor före och under debatten. En sådan handlade om det verkligen kan vara hälsofrämjande att erbjuda ständig tillgänglighet.

– Jag skulle vilja passa på att lyfta två exempel där tillgängligheten är viktig. Tio procent av de som söker till oss gör det för psykisk ohälsa och många har haft svårt att komma in till vården. Det känns diskret och skönt för dem att söka digitalt, sa Doktor 24-grundaren Tobias Perdahl.

– En annan dimension är sexuellt överförbara sjukdomar där vi har problem att män inte söker vård i samma utsträckning som kvinnor. Men är det diskret kan de tänka sig att göra det.

En annan fråga från publiken var »avlastar verkligen digital vård den fysiska?«.

– Drivkraften bakom de allra flesta patientbesök är oro, sa Jonas Sjögreen.

– Att breddinföra ett sådant här oerhört lättillgängligt system som de här apparna är, kan vara att öppna Pandoras ask och vi får sortera bland alldeles för mycket patienter. Och känner läkaren och patienten inte varandra blir det ett rent kaos.

Heidi Stensmyren menade att en fast läkarkontakt skulle dämpa patienternas oro.

– Men det här får inte stå i motsatsförhållande till varandra – utvecklande av digital teknik och säkerställa att patienten har en fast läkare.

 

Läs även:

Läkarförbundet kritiskt till Kry-reklam om »förkylningstider«

IVO ska granska nätläkarna

Balans i livet lockar läkare till digital vård

»Mycket av vårdens digitalisering extremt dåligt genomförd« 

Socialstyrelsen: Nationell uppföljning av digital vård krävs

Kry kan bygga fysisk vårdcentral

Så mycket kostar digital vård

Digitala vårdbesök kan bli gratis genom Sörmland

Taxan för digitala läkarbesök sänks