Som Läkartidningen tidigare har berättat föll Västra Götalandsregionens val av nytt vårdinformationssystem på amerikanska företaget Cerner och deras lösning Millennium, samma system som Region Skåne har valt. Det är en affär värd 2,1 miljarder kronor.

Upphandlingen överklagades av en konkurrent till Cerner som var med i slutspurten i upphandlingen – det danska företaget DXC technology scandihealth. DXC lämnade in en begäran om överprövning till förvaltningsrätten med motiveringen att regionen skulle ha brutit mot lagen om upphandling. Det danska företaget begärde också att regionen skulle lämna ut information om anbudsutvärderingen.

Förvaltningsrätten har nu avslagit DXC:s begäran om överprövning och regionen är inte skyldig att lämna ut mer information. Det danska företaget har en vecka på sig att slutföra sin talan i målet.

 

Läs mer:

VGR:s miljardupphandling överklagas

Västra Götalandsregionen väljer nytt IT-system för två miljarder

IT-striden slut – Skånes miljardsatsning får grönt ljus

Skåne får nytt enhetligt vårdinformationssystem