Läkartidningen har tidigare berättat om oron från läkarhåll kring den nya och högspecialiserade intensivakuten vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

I en intervju med Läkartidningen i våras varnade Mikael Nilsson, specialist i internmedicin inom akutverksamheten och skyddsombud på Karolinska universitetssjukhuset i Solna, för en fortsatt läkarflykt från intensivakuten.

Oron bottnade bland annat i att han såg intensivakutens uppdrag som otydligt. Han efterlyste också en konsekvensanalys av sjukhusets nya organisationsmodell.

Eftersom intensivakuten med sitt högspecialiserade uppdrag endast ska ta emot de svårast sjuka patienterna, omkring 15 000 patienter per år jämfört med den tidigare akutens kapacitet på 85 000 patienter, såg Mikael Nilsson också risker vad gäller att upprätthålla läkarnas kompetens.

– Det finns en stor uppgivenhet hos många kollegor. För dem som uteslutande jobbar på akutmottagningen är det otroligt frustrerande att man från organisationen inte kan presentera ett vettigt sätt att arbeta på. Just nu är det strömavhopp från hela kliniken, sa Mikael Nilsson till Läkartidningen i maj i år.

I en artikel i Svenska Dagbladet pekar Mikael Nilsson nu också på att bemanningsproblemen, som lösts med hyrläkare, också kan innebära risker för patienterna.

– Vi har gått ifrån ett läge där vi klarade rekryteringen av specialister till att vi inte gör det. Resultatet blir att vi riskerar att inte handlägga patienterna på ett bra sätt, och vi har svårt att klara våra jourlinjer. Det beror på att arbetsgivaren tillåtit en kronisk underbemanning som lett till stora väldokumenterade brister i arbetsmiljön, säger han till tidningen.

Patrik Rossi, funktionschef för Funktion akut vid Karolinska universitetssjukhuset bekräftar för Svenska Dagbladet att ett antal specialister har slutat, men att detta har lösts genom inhyrda specialister i anestesi och intensivvård. Det finns enligt honom inga risker för patienterna.

På tidningens fråga varför så många har slutat svarar Patrik Rossi:

– Vi har brustit i att ge dessa specialister goda planeringsförutsättningar när det gäller deras scheman. De har fått arbeta för mycket och vi har inte varit tillräckligt observanta på att hantera det på ett korrekt sätt. Men det säkerställer vi nu så att vi arbetar på ett hållbart vis. Samtidigt gör vi allt för att rekrytera nya specialister.

På Svenska Dagbladets fråga om hur detta har kunnat missas, svarar Patrik Rossi:

– Vi har haft svårigheter på ledningsnivå att vara tillräckligt lyhörda kring det. Men nu har vi gjort en del personalförändringar som ska förbättra situationen.

Läs mer:

Läkare på akuten varnar för strömavhopp från Karolinska

Läkare: Backa bandet för Karolinskas intensivakut

Nästan tomt på Karolinskas intensivakut – läkare sysslolösa

Planeringen för intensivakuten vid NKS

Intensivakutens kirurger ska rotera på andra sjukhus

NKS satsning på intensivakut hotar läkarutbildning

Studenter vid NKS riskerar att missa examensmål