I dag finansieras den fackliga verksamheten delvis av Läkarförbundets fastigheter, finansförvaltning och dotterbolag, däribland Läkartidningen. Enbart medlemsavgifterna täcker inte kostnaderna.

Det vill nu förbundsstyrelsen ändra på och se till att förbundsverksamheten helt finansieras av medlemsavgifterna. I en proposition till förbundets fullmäktigemöte i november föreslår styrelsen en höjning av medlemsavgiften. 

Den skulle enligt förslaget årligen höjas med motsvarande 70 procent av konsumentprisindex, KPI. Indexet mäter prisutvecklingen för den privata konsumtionen i landet och används för beräkning av inflationen.

Årets KPI beräknas landa på 2,3 procent. 70 procent av detta skulle innebära att höjningen av medlemsavgiften för hela 2019 blir 48 kronor för en yrkesverksam medlem (se faktaruta). Det skulle i sin tur ge ett extra klirr i kassan värt 1,7 miljoner kronor.

Genom detta äts avståndet mellan intäkter och utgifter för facklig verksamhet så sakteliga upp. År 2025 skulle de de båda utvecklingskurvorna kunna mötas, enligt en prognos i propositionen.

Förutom höjningen av medlemsavgiften, finns en andra del av det föreslagna ramverket: en modell för hur förbundet ska använda avkastningen från dotterbolag, finansförvaltning och fastigheter. Avkastningen från dessa verksamheter ska även fortsatt täcka kapitalbehov i förbundet. Även medel ur det egna kapitalet ska kunna täcka underskott. Det ska göra att förbundet inte riskerar att »urholka dotterbolag och fastigheter«.

Propositionen kan också ses som ett sätt att uppmärksamma hur förbundets ekonomi ser ut. Avkastningen från förbundets verksamheter, vilka används för att täcka en del av utgifterna, har »inte synliggjorts inför fullmäktiges beslut om förbundets ekonomi« står det i propositionen. 

 

Läs även:

Oförändrad medlemsavgift (2017)

Medlemskap i Läkaresällskapet kan bli obligatoriskt för sektioner

Oförändrad medlemsavgift (2015)

Läkarnas avgift förhållandevis låg

Höjs med 10–48 kronor

Förslagen till beslut under fullmäktigemötet är:

  • En årlig indexering av medlemsavgifterna för yrkesverksamma, pensionärer och kompletteringsläkare utifrån 70 procent av innevarande års KPI.
  • Resterande kapitalbehov för att finansiera driften av förbundet täcks av avkastning från dotterbolag och fastigheter, samt vid behov även det egna kapitalet liksom tidigare år.

Beräknad höjning av medlemsavgifterna för respektive grupp 2019 blir:

  • 48 kronor per år för yrkesverksamma.
  • 14 kronor per år för pensionärer.
  • 10 kronor per år för kompletteringsläkare.