Propositionen om bastjänstgöring kommer att bli ett av de första ärendena på det nya socialutskottets agenda – och det verkar finnas stöd för en sexårig läkarutbildningen följt av basttjänstgöring bland de andra partierna.

Liberalerna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har dock valt att lägga följdmotioner på propositionen för att vässa den ytterligare. Vänsterpartiet är för en reformering av läkarutbildningen och beskriver förändringarna i regeringens proposition som angelägna, men tycker att basttjänstgöringen ska innehålla en längre tid i primärvården än de 3–4 månader som föreslås i förslaget. V vill att tiden utökas till 5-6 månader.

»Om primärvården ska fungera som den första linjens sjukvård, där kvalitet och kompetens står i centrum för patienterna, behöver även framtidens läkare ha god insyn och kunskap i verksamheten«, skriver V och påpekar att även Distriktsläkarföreningen anser att tjänstgöringen i primärvården bör vara längre.

Sverigedemokraterna vill i sin tur att basttjänstgöringen ska innehålla obligatorisk tjänstgöring inom psykiatrin. Partiet tycker också att kvalitetsgranskningen av BT ska vara extern och att detta bör regleras i en föreskrift.

»Vi delar därför flera remissinstansers åsikt och däribland Läkarförbundet att det är en självklarhet att samtliga delar av läkarens utbildning ska granskas, inklusive föreslagen BT. Vi anser att det är viktigt med en regelbunden och obligatorisk extern kvalitetsgranskning av bastjänstgöringen, som tydligt regleras i föreskrift«, skriver SD i sin följdmotion.

Liberalerna är också positiva till regeringens förslag. Men de slår i sin motion ett slag för att samarbetet med Åland, genom vilket läkarstudenter vid Akademiska sjukhuset erbjuds AT-tjänstgöring på Åland, ska få fortsätta. »Det vore olyckligt om detta nu skulle omintetgöras av en i sig välkommen reformering av läkarutbildningen. Det är därför angeläget att regeringen säkerställer att utbildningssamarbetet med Åland kan fortsätta, och att det blir möjligt för läkare att genomföra sin bastjänstgöring på likvärdiga villkor som i Sverige«, skriver Liberalerna i följdmotionen.

Läs också:

Svenska AT-läkare viktiga för Åland

Regeringen föreslår att BT införs från år 2020

BT får tummen upp

Flera remissinstanser kräver: Gör BT till en tidsbegränsad anställning

Debatt: Psykiatrin offras när AT ersätts med BT

Nytt steg mot sexårig läkarutbildning

Socialdepartementet föreslår bastjänstgöring för läkare