Akutsjukvård har först i höst blivit en specialitet i Danmark och de som varit intresserade av området har ibland letat sig utomlands. Fem ST-läkare har sökt sig till Universitetssjukhuset i Linköping, som är bland dem som kommit längst inom akutsjukvård i Sverige.

– Jag tror att de ser ett värde i att utbilda sina ST-läkare i ett moget system, säger Bahram Shams, studierektor i akutsjukvård i Region Östergötland.

– Det är lite smickrande att man väljer Linköping och inte andra universitetssjukhus som ligger närmare Danmark.

Linköpings samarbete med Danmark gäller framför allt Regionshospitalet i Herning mitt på Jylland. Läkarna spenderar totalt ett år i Linköping i perioder om tre månader. De danska sjukhusen betalar läkarnas lön och utbildning.

Vad får ni i Linköping ut av det?

– Vi får ju ett viktigt utbyte. De har ett annat sätt att arbeta på, till exempel sysslar inte danska läkare på akuten med sjukskrivningar. Det gör vårdcentralens läkare efter ett akutbesök. Vi får en tankeställare, är det verkligen vi (på akuten) som ska skriva sjukintyg?

– Sedan får vi ju en doktor som är betald av Danmark som jobbar hos oss. 

Nu är den första danska akutläkaren klar. Han heter Jacob Juul Jensen och ska arbeta som akutläkare på Regionhospitalet i Herning.

– Linköping ligger runt tio år före oss när det gäller specialistutbildning för akutläkare, och det är en kvalitetsstämpel att ha gjort sin specialistutbildning här. Det finns ovanligt många akutspecialister samlade på samma sjukhus, vilket betyder mycket för både diskussionen och handledningen, säger Jacob Juul Jensen på Region Östergötlands webbplats.