Antalet barnonkologer som saknas enligt Barncancerbarometern. Grafik: Barncancerfonden

Barncancerfonden tittar varje år på läget på landets sex barncancercentrum.

Årets kartläggning visar att det inte finns någon personalbrist på barnacanceravdelningarna i Umeå och Linköping. Däremot är läget alltså pressat i Göteborg, och även i Stockholm, Uppsala och Lund behövs mer personal, även om situationen där beskrivs som »hanterbar«.

På personalfronten ser läget visserligen bättre ut än tidigare, totalt sett.

Men fortfarande saknas 11 heltidsanställda barnonkologer och 29 heltidsanställda sjuksköterskor i barncancervården i landet, enligt kartläggningen. Barncancervården står dessutom inför ett generationsskifte de närmaste tio åren, då varannan barnonkolog går i pension.

Fyra av sex barncancercentrum tvingas varje månad eller oftare hänvisa barn till andra avdelningar inom sjukhuset på grund av personal- eller platsbrist – något som för familjerna innebär att de får träffa personal som visserligen har barnkompetens, men inom andra specialiteter. 

– Förutom att brist på personal kan leda till otrygghet för de barn som drabbas av cancer finns en annan, mer långtgående risk: att utvecklingen av nya mediciner och behandlingar stannar av, säger Kerstin Sollerbrant, forskningschef på Barncancerfonden i ett uttalande.

– I dagsläget tvingas läkare och sjuksköterskor att avstå forskningstid på grund av personalsituationen, fortsätter hon.

Enligt Barncancerfonden ställde sig sju av åtta riksdagspartier vid ett möte i Almedalen bakom att satsa 500 miljoner kronor per år till cancersjukvården – med barncancervården som prioriterat område – under kommande mandatperiod.