Hanna Åsberg.

Det är på Twitter som Hanna Åsberg meddelar sin avgång.

»Jag har avgått som SFAMs ordförande p.g.a. hälsoskäl. Ny t f ordförande är Annika Larsson. Tack för gott samarbete med kolleger och andra inom och utanför SFAM under mitt ordförandeskap. Kontakt med journalister undanbedes«, skriver Hanna Åsberg på Twitter.

Hanna Åsberg valdes till SFAM:s ordförande 2016.

Annika Larsson, styrelseledamot från Skellefteå, blir ny ordförande fram till SFAM:s fullmäktigemöte i maj 2019.