Elin Folkesson

Foto: Läkare utan gränser

Elin Folkesson, 41 år, infektionsläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, är den svenska läkare som varit ute på flest uppdrag för Läkare utan gränser (14). Det har blivit minst ett om året sedan det första till Burma 2008–2009. I våras var hon i Kongo-Kinshasa i samband med ebolautbrottet där. 

För fyra år sedan åkte hon till Sierra Leone som första svenska läkare i ett eboladrabbat område. 

– Det var ett jobbigt men väldigt givande uppdrag. Vi kände oss mycket ensamma, det var som att anlända till en ödezon, bortglömd av världen. Det var svårt för att resurserna var så knappa och vi var det enda behandlingscentrumet i landet, så det var långa resor för den stora mängden av patienter. Ebola är en hemsk sjukdom att jobba med eftersom det inte finns någon direkt botande behandling. Jag kände ändå att jag gjorde stor nytta och att det var bra att vara på plats. Jag har deltagit i behandlingsstudier, det har genomförts flera och mer är på gång. Så under de senaste uppdragen har jag sett att framsteg ändå har gjorts.

Har du varit rädd för egen del?

– Jag har inte varit på uppdrag mitt i någon krigszon, men det har hänt att jag hört granater på håll. När det gäller ebola känner alla som jobbar med det viss oro om de exempelvis blir illamående eller får feber. Men jag har aldrig varit så rädd att jag känner att jag inte vill vara kvar.

Är du beredd att åka ut igen? 

– Javisst. Det är spännande och givande att jobba under andra omständigheter än de man är van vid här hemma. Till viss del ser jag det som en plikt, men inte som en uppoffring. Jag är glad att jag har fått möjligheten att åka, ibland med kort varsel, och att mina chefer har gett mig den möjligheten. Tropiska sjukdomar dyker upp även här, och med de erfarenheter man fått i fält är det en fördel att man kan lita mer på sina egna bedömningar. 

Elin Folkesson tillägger att uppdragen har gett henne perspektiv på den svenska sjukvården: »Vi kan klaga, och mycket kunde fungera bättre. Men på det stora hela är vi lyckliga både som läkare och medborgare att ha en så fantastisk sjukvård som vi har«.

Läs även: I 25 år på uppdrag i världen