I höst ska 105 kvinnor ha fått brev om att deras cellprov inte bedömts rätt och de borde uppsöka gynekolog då man upptäckt cellförändringar som skulle kunna leda till livmoderhalscancer, rapporterar Sveriges Radio. Proven gjordes 2016–2017 och analyserades av Karolinska universitetslaboratoriet, som ansvarar för Stockholm och Gotland.

Totalt kontrollerades 9 000 prover på nytt. Detta efter att man vid en rutinkontroll upptäckt att svaren från en diagnostiker innehöll en lägre andel förändringar. Av dessa var det 105 prover som först hade ansetts normala, som kom att visa sig ha cellförändringar.

Mikael Björnstedt, verksamhetschef och professor, FO klinisk patologi och cytologi vid Karolinska universitetssjukhuset, beklagar felet.

– I all manuell diagnostik av den här volymen är det en fråga om mänskliga bedömningar, i alla material finns en viss felfrekvens, det viktiga är att ha ett system som fångar upp de felen, säger han till Sveriges Radio.

Liknande saker har hänt de senaste åren på andra håll i landet. Som Läkartidningen berättat tidigare visade sig ett antal gynekologiska cellprov i Norrbotten vara fel år 2016. Även där upptäcktes felen vid en rutinkontroll. Tidigare i år ifrågasattes även cellprover tagna i Göteborg.

Läs även:

2 000 kvinnor kan komma att kallas till nytt cellprov

Livmoderhalscancer ökar hos kvinnor med normalt cellprov

Anaylser av cellprov blev fel