När regionstyrelsen i Jämtland Härjedalen klubbade igenom ett sparpaket i våras var det särskilt en åtgärd som väckte ilska: Att införa en enhetlig schemamodell inom sjukvården, med arbete varannan helg. Den modellen är mest kostnadseffektiv, enligt regiondirektören Hans Svensson. Men Vårdförbundet har varnat för att schemaändringen kommer att göra regionen mindre attraktiv som arbetsgivare, och Läkarföreningen i Jämtlands län har också kritiserat beslutet. I maj hölls en protestmarsch i Östersund.

Som Läkartidningen tidigare har berättat har regionen låtit kartlägga bemanningen på Östersunds sjukhus och sett över schemaläggningen. Henrik Wahlström, som lett arbetet, föreslår i sin färska rapport ett 20-tal utvecklingsförslag.

Han rekommenderar bland annat regionen att backa från det tidigare beslutet om varannan helg-scheman och i stället låta personalen arbeta två av fem helger. »Ur ett arbetsmiljö- och rekryteringsbefrämjande perspektiv är oftast helgtjänstgöring mer sällan än varannan helg att föredra«, skriver han i rapporten. Andra förslag är att inrätta en egen bemanningspool för slutenvården vid Östersunds sjukhus och att erbjuda speciella studentanställningar.

– Hälso- och sjukvården tittar nu på hur man kan samarbeta inom och mellan områdena för att göra det möjligt att arbeta två helger av fem, säger regiondirektören Hans Svensson.

Underbemanning och jobb varannan helg kör slut på personalen på sjukhusets tre kirurgavdelningar, rapporterar SVT Jämtland. På kirurgavdelningen har 19 sjuksköterskor och 10 undersköterskor slutat i år. Sjuksköterskorna får ofta jobba dubbla pass. Det tillsammans med jobb varannan helg gör att de inte hinner återhämta sig, säger de till SVT. Personalen föreslår själva 80-procentstjänster med full lön för att bromsa sjuksköterskeflykten.

Mellan 2015 och 2017 har kostnaderna för inhyrd personal ökat på sjukhuset till följd av sjuksköterskebristen. 2015 var kostnaden cirka 11,6 miljoner, 2016 cirka 28,6 miljoner och 2017 cirka 42,3 miljoner. I år har dock kostnaderna minskat. Men regionens ekonomi är trots detta fortsatt bekymmersam.

– Den ekonomiska sitsen är prekär. Vi är tvungna att förändra vår prognos till det sämre inför sista regionstyrelsemötet. Den är absolut inte förbättrad på något sätt, säger Hans Svensson.

Om några år – och förutsatt att Kostnadsutjämningens förslag får grönt ljus – kommer Region Jämtland Härjedalen få mer resurser.

– Vi tycker det är positivt att vi får gehör för våra frågeställningar. Men det hjälper oss inte i dagsläget. Vi har hemläxan kvar att göra och det är viktigt att vi gör den ordentligt för att uppnå ännu större effekter av de pengarna – om förslaget går igenom, säger regiondirektören.

Läs mer:

Sparkraven slår även mot primärvården

 »Vi har börjat med sommarschema i mars«

Trots miljardunderskott – regionstyrelsen fick ansvarsfrihet.

Oro för vården när ekonomin krisar

Ingen ljusning för Jämtland Härjedalen