Karin Båtelson, ordförande i Sjukhusläkarna och förste vice ordförande i Läkarförbundet, beskriver en oroande utveckling, där antalet chefer som är läkare minskar »i oroväckande takt«. Hon pekar ut två orsaker: att läkare aktivt väljs bort vid tillsättning av chefstjänster och att många chefstjänster inte lockar läkare – till exempel på grund av bristen på administrativt stöd och små eller inga möjligheter att kombinera chefsjobbet med en klinisk tjänst.

När det gäller den första orsaken har Sjukhusläkarna enligt Karin Båtelson fått in rapporter om att läkare aktivt väljs bort till förmån för personer med en annan bakgrund. Vid rekryteringen efterfrågas sällan kunskap om verksamheten. »Man anser att god kännedom om kärnverksamheten, eventuell forskningserfarenhet och erfarenhet av att leda projekt och team inte väger lika tungt som en kortare chefserfarenhet inom ett helt annat område«, skriver hon i debattartikeln.

För att locka fler läkare till ett chefskap föreslår Karin Båtelson bland annat att läkare som blir chefer tillåts ha kvar en mindre del klinisk verksamhet om de vill, att de kompenseras för lönebortfall i och med att de inte går jourer och att de får mandat att på allvar leda och utveckla verksamheten.

»Dagens chefer i sjukvården måste främja en utveckling med fler kliniskt aktiva läkare i chefsposition. Som chef i en kunskapsorganisation ska man känna till verksamhetens innehåll och kultur i dag och vart den är på väg om fem år. Det kommer leda till bättre använda resurser, styrning mot medicinska prioriteringar och långsiktig utveckling«, skriver hon.